®EM در پرورش اسب

  • تغذیه مناسب
  • بهداشت محیط
  • کنترل بو
  • افزایش سیستم ایمنی
  • سلامتی دام

 


شستشوی اصطبل با آب پرفشار
به هر تن آب مصرفی ۲ لیتر ®EM افزوده و با آن کف سوله کاملا شستشو شود.
نکته: گوشه و شکاف های موجود در سوله فراموش نشوند.


آماده سازی سوله پیش از ورود اسب
برای هر متر مربع ۱ لیتر ®EM به نسبت ۱ به ۴ با آب رقیق شده و در سراسر سوله یا اصطبل اسپری شود.
نکته: لطفا تهویه و هوادهی فراموش نشود.


بهداشت آخور و اصطبل

دو یا سه بار در هفته ۲ لیتر ®EM رقیق شده با آب به نسبت ۱ به ۱۰ را در بوکس هر اسب بر روی دیوار، کف، کاه و یا خاک اره های کف محلول اسپری شود در ماه های گرم سال برای حیوانات بسیار دلپذیر خواهد بود هنگامیکه ®EM رقیق شده با آب به نسبت ۱ به ۲۰ (۱ لیتر ®EM با ۲۰ لیتر آب) بر روی آن ها اسپری شود. با این اقدام از بروز بیماری ها بویژه بیماری های پوستی جلوگیری می شود.


پاکیزه سازی سیستم آبخوری
۱۴ روز پیش از ورود اسب سیستم آبخوری با ®EM رقیق شده با آب (به نسبت ۱ لیتر ®EM به ۲ لیتر آب) شسته شده سپس با آب بدون ®EM تمیز شود.


یکروز پیش از ورود اسب
در هر متر مربع ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی لیتر ®EM را که با نسبت ۱ به ۱۰ با آب رقیق شده بر کاه یا مواد دیگر کف اصطبل محلول پاشی شود این عمل برای حفظ رطوبت و کاهش گرد و خاک نیز مناسب است.


بهسازی خوراک

محلول پاشی روزانه ۱۰۰ میلی لیتر ®EM بر روی خوراک هر اسب.


مصرف ®EM در چراگاه
در هنگام رشد ۵۰ لیتر ®EM در هر مرحله محلول پاشی شود.
(محلول پاشی سالانه ۲۰۰ لیتر ®EM در هکتار).

خواهشمند است در هنگام تابش نور شدید آفتاب محلول پاشی نشود.

بامداد و یا عصرها محلول پاشی شود.


بهداری کود

افزودن دستکم ۱ تا ۲ لیتر ®EM در هر متر مربع به کود در هفته

با کاربرد ®EM در کود حیوانات، کود تقویت می شود و از پیدایش قارچ و عوامل گندیدگی جلوگیری می شود در نتیجه حشرات شانس کمتری برای تخم گذاری و تولید مثل دارند و ما عملا شاهد حشرات کمتری خواهیم بود یکی دیگر از سودمندی های مصرف ®EM در کود زدودن بوهای نامطلوب می باشد. با تزریق ®EM کود با ارزش تری برای خاک و گیاهان فراهم می شود.
شایان ذکر است که کود اسب نیاز به میزان بیشتر آب دهی دارد.

دسته‌ها: پرورش اسب

Admin

شرکت امکان پذیر پارس