کود مرغی مایع امکان پاور®

کود مرغی امکان پاور در بسته بندی های پنج و بیست لیتری

توضیحات

کود مرغی در کشاورزی به عنوان یکی از بهترین های کود آلی شناخته می شود. کود مایع مرغی امکان پاور® به دلیل داشتن فرمولاسیون منحصربفرد و مواد مغذی کافی بویژه نیتروژن اثرات سودمندی بر روی کیفیت و کمیت محصولات تولیدی می گذارد. از دیگر خواص کود مرغی امکان پاور® برای درخت می توان به تأمین عناصر ضروری همچون پتاسیم و فسفر اشاره کرد. بعلاوه استفاده از این کود باعث کاهش مصرف کودهای شیمیایی شده، از فرسایش خاک کشاورزی جلوگیری کرده و ساختار آن را بهبود می بخشد.