رویداد فرهنگی زیست محیطی کودکان و همزیستی با محیط زیست توسط شهرداری شیراز
این رویداد با هدف توسعه مشارکت های مردمی در حفاظت از محیط زیست و فضای سبز شهری و در قالب انواع مختلف برنامه های جذاب و مفید آموزشی برای کودکان و نوجوانان در باغ علمی آموزشی بهار نارنج برگزار شد. در این راستا سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز از سازمان ها و ارگان های مختلف همچون دانشگاه شیراز، گروه های مردم نهاد، سازمان مدیریت پسماند و سازمان آتش نشانی نیز جهت همکاری دعوت نموده و غرفه هایی را در اختیار آنها قرار داده تا آموزش ها و خدماتی مانند مشاوره و روانشناسی، آموزش پسماند و جلوگیری از آلودگی های زیست محیطی، آموزش موارد ایمنی و آتش نشانی، آموزش نگهداری از گل ها و گیاهان آپارتمانی و درختان و فضای سبز شهری در اختیار والدین و دانش آموزان قرار گیرد.
با توجه به اینکه در هفته کتاب و کتاب خوانی قرار داریم؛ در بخش دیگری از برنامه یک نمایشگاه کتاب با محوریت موضوعات زیست محیطی برای شهروندان شیرازی در نظر گرفته شده است. رئیس سازمان سیما؛ مهندس محمدرضا زندیه منظر و فضای سبز شهری شهرداری شیراز در انتها از همه شهروندان شیراز دعوت کرد تا از این رویداد فرهنگی و زیست محیطی و در کنار آن از منظر و طبیعت زیبا و رنگارنگ پاییزی شیراز در باغ علمی آموزشی بهار نارنج شیراز واقع در بلوار شهید دکتر چمران نرسیده به تقاطع معالی آباد جنب کوچه ۴۰ در روزهای پنج شنبه و جمعه ۴ و ۵ آذرماه از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۶ دیدن کنند.


Admin

شرکت امکان پذیر پارس