استفاده از ای ام در بلوارها EM Application In Boulevards, Iranرشد بهتر، تقویت چمن و درختان و همچنین عفونت زدایی از آلودگی ها، مزیت اولیه استفاده از این تکنولوژی در فضای شهری می باشد.


استفاده از میکروارگانیسم های سودمند ای ام در باغچه و حیاط خانه های ویلایی شمال ایران. خاک سالم گیاه سالم را به بار می آورد و گیاه سالم گل های شاداب و زیباتر ای ام یک راه حل مطمئن و موثر برای بهبود ساختار خاک و سلامت کلی گل و گیاه می باشد. میکروارگانیسم های سودمند درون ای ام مواد غذایی را به موقع آزاد و در دسترس گیاه قرار داده و به آنها کمک کرده تا بهتر رشد کرده، قوی تر شوند و به بیماری ها و آفات مقاوم تر شوند. جذب مواد مغذی بیشتر توسط گیاه سبب رشد چشمگیر، تولید و فراوانی گل می شود از مزایای دیگر «ای ام» که در پرورش گل و گیاه قابل مشاهده می باشد طول دوره گل دهی گیاه و همچنین ماندگاری گل ها روی آنها و ماندگاری پس از چیده شدن است روش مصرف بدین شکل است که «ای ام» را با آب به نسبت 1 به 20 با آب رقیق کرده و بر گل و گیاه، برگ، ساقه و همچنین خاک محلول پاشی کنید یا با سیستم آبیاری به پای گل و گیاهان برسانید همچنین از میکروارگانیسم های سودمند ای ام جهت تولید کمپوست و خاکبرگ جهت تسریع تجزیه و غنی سازی آن استفاده می شود.


کمپوست سازی با کمک میکروارگانیسم های سودمند ای ام کمپوست متشکل از مواد آلی و برای تقویت خاک، حمایت از موجودات ریز خاکزی و برای تغذیه زمین و بهسازی خاک در کشاورزی ارگانیک استفاده می شود. در فرآیند تخمیر، میکروارگانیسم ها متابولیسمی را بوجود می آورند که مواد سودمندی همچون ویتامین ها، آنزیم ها و مواد انرژی زای طبیعی تولید می شوند. این مواد ارزش غذایی کود برای گیاه را بالا برده و سبب برانگیخته شدن چشمگیر رشد می گردد.


فواید بی نظیر ای ام در کاهش اثرات شوری، مرودشت. استان فارس ـ ویدیو:


استفاده از ای ام برای چمن ورزشگاه علاوه بر رشد مطلوب چمن، بالا رفتن توان آنها در برابر فشار کم آبی و غنی سازی خاک، عفونت زدایی و بهداشت استادیوم نیز ارتقاء می یابد و محیط پاکیزه و با انرژی تری برای ورزشکاران فراهم می یابد. همچنین برای بهداشت سیستم دستشویی و فاضلاب نیز از این میکروارگانیسم های کارآمد استفاده می شود.


کشاورزی ارگانیک با استفاده از تکنولوژی ای ام در شمال ایران


پرورش گل و گیاه و همچنین صیفی جات ارگانیک در شمال ایران با کمک تکنولوژی ای ام، ویدیو:


سودمدی های ای ام در باغات انار. ویدیو:


آلبوم سال ٩۷