پرورش قارچ خوراکی با کمک ®EM
  • کاهش آلودگی و عفونت زدایی محیط
  • سرکوب بسیاری از آفات، کپک و امراض
  • کاهش چشمگیر بوهای نامطبوع
  • تحریک رشد محصول
  • افزایش چشمگیر کیفیت قارچ
  •  ارتقاء کیفیت محصول
  • امکان تعداد نوبت های برداشت های بیشتر
  •  کاهش چشمگیر آفات و کپک های بیماری زا
  • کاهش حساسیت محیطی
  • ارتقاء خاصیت انبارداری پس از برداشت
®EM (ای ام) با سنتز مواد پیش نیاز، هورمون ها، آنزیم ها و تسهیل ساخت پروتئین ها ضمن تامین مواد غذایی مورد لزوم قارچ به آنها کمک می کند تا بر تنش های محیطی و ناشی از تغییرات ناگهانی هوا (گرما، سرما و خشکی)، حمله های انگلی و مسمومیت غلبه کنند.
۱۲۰ نوع میکروارگانیسم متوع و سودمند موجود در ®EM (که بیش از ۱ میلیون در هر میلی لیتر می باشد) قارچ را نسبت به عوارض فیزیولوژیکی شاخص و لطمات موقع برداشت مقاوم ساخته و باعث افزایش چشمگیر و به مراتب بیشتر خاصیت انبارداری می شود. همچنین کمک می کند که محصول ضمن سازگاری هر چه بیشتر با شرایط موجود، بیشترین و بالاترین میزان محصول را چه از نظر ‏کیفیت و چه از نظر کمی در واحد سطح تولید کنند. رسیدن به این مقصود کیفیت از نظر ارزش تغذیه ای، شکل ظاهری و بازارپسندی، قدرت تحمل شرایط نامساعد و مقاومت در برابر بیماری ها و شرایط انبارداری را  امکان پذیر می کند.

مصرف ®EM در چرخه رشد محصول می‌تواند موجب افزایش عملکرد و تولید محصول بیشتر در برداشت های متعدد شود و این در عین حال منجر به کاهش زمان مواجهه با آفت‌ها، پاتوژن ها و کپک‌های هرز که اثر منفی بر روی تولید محصول دارند، خواهد شد.

روش مصرف:
در خطوط آب، به طور مداوم ®EM را با دوز ۱ به ۱۰۰ (یا حدود یک قاشق چای خوری در هر ۴۰ لیتر آب) تزریق نمایید. از این دوز برای عفونت زدایی و شستشوی محیط، محلول پاشی و همچنین در دستگاه رطوبت ساز و مه پاش در تمام دوران پرورش قارچ استفاده می شود.


مصرف ®EM برای تخمیر و آماده سازی بستر

تهیه کمپوست فرایندی میکروبی است و نیاز به افزایش فعالیت های بیولوژیکی کنترل شده در تمامی توده کاه و کلش دارد ‏‏دارد به گونه ای که بافتهای گیاهی مورد استفاده به طور کامل تحت تاثیر آنزیمهای قارچی و باکتریایی خاص قرار گیرنند از اینرو میکروارگانیسم های ®EM باعث کاهش مدت زمان عمل آوری کمپوست، ساختن فضای مناسب برای رشد و فعالیت میکروارگانیسم های موجود در بقایا و همچنین کمک به دادن تنوع و افزایش جمعیت آنها و همچنین بالانس میکروبی موجود در کمپوست می شود که فضا را برای جولان پاتوژن ها و عوامل بیماری زا بطور جدی مسدود می نماید و محیط ‏مطلوبی را برای رشد میکروارگانیسم های مفید بومی و شرایط مناسب رشد قارچ را در بستر فراهم می کنند. ‏
به دلیل کاربرد این لشکر عظیم میکروارگانیسم سودمند شاهد نتیجه بسیار مطلوبی در شرایط بهینه و ثبات حرارتی بستر (بدلیل فعل و انفعالات میکروارگانیسم ها)، کاهش جدی تجمع مواد سمی و همچنین سرکوب رقیبان میکروبی مضر در کمپوست خواهیم بود. همچنین ®EM با آزادسازی به موقع و مورد نیاز برای رشد مطلوب و طبیعی قارچ ها و مهیا ساختن شرایط تخمیر از کاهش مواد معدنی و تخلیه یکباره مواد غذایی موجود در بستر جلوگیری می کند.
 این ‏بسترهای عمل آمده بوسیله ®EM، قادر به تامین حدود زیادی از مواد غذایی مود لزوم قارچ می باشند که وجود اینجین شرایط مساعدی باعث تحریک رشد و افزایش محصول در قارچ خوراکی ‏خواهد شد
قارچ ها حساسیت بسیار و خاصیت انبارداری بسیار محدودی دارند. لذا در مناطقی که محیط سالنها تمایل ‏به خشکی دارند ®EM رطوبت را برای مدت زمان بیشتری در بستر حفظ می نماید. همچنین از لزج شدن و به هم چسبیدن کمپوست ‏جلوگیری می کند.‏
روش مصرف:
مصرف یک تا چهار لیتر ®EM در هر متر مکعب مواد آلی جهت انواع روش فرآوری کمپوست توصیه می شود.


بازیافت:
استفاده از این میکروارگانیسم های موثر در کمپوست یک فرصت بالقوه برای کاهش هزینه آماده‌سازی و بازیافت کمپوست و تبدیل به ماده ای هوموسی پس از برداشت محصول جهت مصرف کمپوست قارچ به عنوان یک مکمل اصلاح کننده خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در کشاورزی و باغبانی مورد استفاده قرار گیرد. مصرف یک تا چهار لیتر ®EM در هر متر مکعب مواد توده جهت تخمیر دوباره کمپوست و یا مصرف مستقیم در کشت نباتات توصیه می شود.

EM® (Effective Microorganisms®) and mushroom cultivation


موارد مشابه:


. کمپوست در مزرعه
. ورمی کمپوست