فرآوری کمپوست با استفاده از تکنولوژی ای ام®

 • افزایش سرعت فرآیند کمپوست
 • ارتقاء جمعیت و تنوع میکروبی موجود در کمپوست
 • انرژی بالاتر کمپوست
 • بالا بردن ارزش تغذیه ای مواد مغذی در کمپوست برای گیاهان و درختان
 • تخمیر بجای تجزیه
 • کاهش هزینه های تولید

ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺳﺎزی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از؛ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻣﻮاد آﻟﯽ اﻋﻢ از ﺑﻘﺎﯾﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ و ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﯾﺎ ﻟﺠﻦ ﻓﺎﺿﻼب ﮐﻪ ﺗﺤﺖ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﻣﻮاد آﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪاد ﮐﺜﯿﺮی از ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی بی‌هوازی و ﻫﻮازی در داﺧﻞ ﺗﻮده ﮐﻮد در ﻣﺠﺎورت ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. محلول ®EM ترکیبی ویژه از میکروارگانیسم‌های هوازی و بی هوازی است که در سه گروه اصلی مخمرها، باکتری‌های فتوسنتز کننده و باکتری‌های اسید لاکتیک تقسیم بندی می‌شوند و برای تکمیل فرایند کمپوست در مدت زمان بسیار کم، با کیفیت عالی بسیار کاربردی هستند.

برای انجام عملیات کمپوست توسط ®EM مراحل زیر را به ترتیب اجرا کنید:

۱- ابتدا کود را پهن نموده و با اضافه کردن آب رطوبت آن را به ۵۰ درصد برسانید به ترتیبی که اگر مشتی از آن را فشار دهید دو سه قطره آب از آن خارج شود. نکته قابل توجه این است که آب خلل و فرج کود را پر کند تا شرایط بی‌هوازی بهتر برقرار شود.

۲- به ازای هر تن کود دامی ‌(گود گاوی و گوسفندی)، حداقل ۱۰ کیلو اوره به آن اضافه نمایید. اگر به ازای هر تن کود دامی ‌بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلو کاه و کلش هم اضافه کردید باید میزان اوره را تا دو برابر افزایش دهید. اضافه کردن گوگرد در صورتی مفید خواهد بود که از میکروارگانیسم‌هایی چون تیوباسیلوس برای تبدیل کردن آن به ترکیبات سولفاتی استفاده کنید و یا اینکه گوگرد کاملاً به صورت محلول درآید. حداقل مقدار توصیه شده به ازای هر تن کود دامی ‌بین ۱۰ تا ۲۵ کیلو گوگرد می‌باشد. در صورتی که از کودهای مرغی یا کبوتری استفاده می‌کنید میزان مصرف اوره به کمتر از ۵ کیلو می‌رسد.

۳- به ازای هر تن کود حداقل باید ۵ لیتر محلول ®EM را اضافه نمایید. در صورتی که رطوبت کافی برای کود فراهم کرده باشید کافی است محلول ®EM را بر روی کود به نحوی بپاشید که کاملاً یکنواخت به همه قسمت‌ها برسد.

۴- کودها را بر روی هم بریزید تا به ارتفاع حداکثر یک و نیم متر برسانید. ارتفاع بیشتر مطلوب نمی‌باشد. ضمن اینکه دمای ترموفیل برای تولید کمپوست بین ۶۵ تا ۷۰ درجه سانتی‌گراد می‌باشد که در این دما میکروارگانیسم‌ها فرآیند را تکمیل می‌کنند ولی دمای بیشتر موجب از بین رفتن آنها می‌شود. بنابراین باید با پایش دما قبل از رسیدن به دمای بیشتر با هم زدن توده، دما را کنترل کرد.

۵- چون محلول ®EM در کمپوست در شرایط بی‌هوازی به مراتب بهتر عمل می‌کند بعد از ایجاد توده و محلول پاشی پلاستیکی بر روی آن بکشید.

۶- هر دو هفته یک بار باید پلاستیک برداشته شود و توده کاملاً به هم خورده و هوادهی شود. از این مرحله باید وضعیت توده مرتب پایش شود تا فرایند کمپوست تکمیل شود که معمولاً بین ۴۰ تا ۵۰ روز این اتفاق می‌افتد.

——————————————————————————-

روش دیگر:

مواد مورد نیاز:

کود حیوانی: ۶۰ درصد
مواد آلی (ترکیبی از کاه، برگ، ساقه های کاملا خرد شده و غیرو): ۳۵ درصد
خاک: ۵ درصد.


روش تولید

نخست مواد آلی، کود حیوانی و خاک کاملا مخلوط گردد.
همزمان با مخلوط کردن این مواد، ®EM با آب به نسبت ۱ به ۱۰ تا ۱ به ۱۰۰ (میزان آب بستگی به به رطوبت توده دارد) رقیق و بر تمام نقاط توده محلول پاشی شود.
میزان ®EM مصرفی در هر تن از توده حدود ۵ لیتر می باشد.

در آخر پس از رساندن رطوبت توده به ۳۵ تا ۴۰ درصد، عمل تخمیر را آغاز می کنیم. این کمپوست در بهار تا پائیز پس از ۶ هفته و در زمستان پس از حداقل ۸ هفته آماده می گردد.


توجه:

 •  مواد بایست تا حد ممکن خرد و ریز شوند.
 • هر چه مواد مصرفی در توده متنوع تر باشند نتیجه و بازدهی محصول بهتر خواهد بود.
 • از زباله های آشپزخانه (مانند اضافه های خوراکی، میوه و پوست میوه ها، اضافه های سبزیجات) نیز در توده استفاده شود
 • لطفا دقت شود که از موادی که جانوران موذی را بخود جذب می کنند، استفاده نشود.
 • نسبت کربن به نیتروژن باید ۳۰ به ۱ باشد.
 • در صورت عدم استفاده از خاک، نسبت مواد مصرفی در توده به شکل ۶۵ درصد کود حیوانی و ۳۵ درصد مواد آلی (شامل برگ، کاه، چمن و…) انجام می گیرد
 • اگر رطوبت توده کمتر از ۳۵ درصد باشد عمل کمپوست بسیار دیرتر انجام گرفته و اگر رطوبت بیشتر از ۴۵ درصد است سبب فساد کمپوست می گردد.
 • اگر در هفته های پس از استارت کمپوست و تخمیر نیاز به زیر و رو شدن توده بود (مثلا رطوبت بیش از ۴۵ درصد توده) در هر بار زیر و رو شدن دوباره برای هر متر مکعب توده ۱۰۰ میلی لیتر ®EM با ۱۰ برابر آب رقیق و محلول پاشی شود.
 • میزان مصرف ®EM برای همه روش های دیگر کمپوست (صنعتی، پشته ای، کپه ای و غیرو) نیز مشابه و به میزان بیش از ۵  لیتر®EM در هر تن مواد توده می باشد.

مزایای کمپوست

برای تقویت خاک، حمایت از موجودات ریز خاکزی و برای تغذیه زمین و بهسازی خاک استفاده می شود. در این روش در فرآیند تخمیر، میکروارگانیسم ها متابولیسمی را بوجود می آورند که مواد ارزشمندی همچون ویتامین ها، آنزیم ها و مواد انرژی زای طبیعی تولید می شود که ارزش غذایی کود برای گیاه را بالا برده و سبب برانگیخته شدن چشمگیر رشد می گردد.


سودمندی های کمپوست در یک نگاه:

 • پشتیبانی و ترغیب جانداران خاک زی (میکرو و ماکرو)
 • حفظ ساختار خاک
 •  تقویت زمین و بنای هوموس Humus
 • رساندن مواد مغذی به گیاه
 • کاهش تبخیر آب به دلیل اسفنجی ساختن خاک (میزان تبخیر آب در کشور ما سه برابر میانگین جهان است)
 • پخش آب و هوا در خاک
 • کاهش گرمای زیاد از حد خاک
 • دستیابی به حداکثر سیستم ایمنی و مقاومت زمین و در نتیجه گیاه در برابر آفات
 • جلوگیری از فشردگی خاک
 • پخش آب و جلوگیری از بروز سیلاب ها کمپوست حاصل شده به این روش بُکاشی نامیده می شود که واژه ای ژاپنی بوده و به معنی «دگرگونی زباله‌های زیستی و ساختن فرآورده‌ای کارآ و سودمند از آن» می باشد.کمپوست