سودمندی های محصول EM® For Animals در پرورش آبزیان

  • بهبودی قابل ملاحظه کیفیت آب (زلالی آب، اکسیژن محلول و پ هاش)

  • کاهش چشمگیر رسوب و کاهش تشکیل لجن

  • سرکوب پاتوژن ها (عوامل بیماری) در آب و لجن

  • کاهش گازهای مضر آمونیاک، سولفید هیدروژن و متان

  • کاهش نیاز به استفاده از محصولات شیمیایی مانند آنتی بیوتیک ها و آهک

  • کمک به کاهش استرس، کاهش مرگ و میر آبزیان

  • عملکرد بهتر و افزایش تولید مثل

  • کاهش هزینه ها

  • تولید غذای سالم، تمیز، بدون اثرات منفی زیست محیطی.

میکروارگانیسم های درون محصول EM® For Animals (ای ام® ویژه دام و طیور) هنگامیکه در تماس با مواد آلی درون آب قرار می گیرند ویتامین ها، اسید های طبیعی، مواد معدنی و آنتی اکسدان ها را تولید می کنند.

محصول EM® For Animals برای بهسازی آب و همچنین لجن زدایی آن نیز بسیار سودمند است.

میکروارگانیسم های سودمند موجود در محصول EM® For Animals توانایی پیشگیری یا برگردان لجن حاصل از مواد ته نشین شده که از مواد گوناگون همچون لایه جلبک، گرده درخت های گرده افشان، دانه گیاهان و درختان، خوراک ماهی و غیرو درست شده است را داراست. و با برگردان آن مواد تولید و تدارک یک مواد خوراکی آلی برای آبزیان می دهد.

محصول EM® For Animals جلبک های درون استخر و پیش از همه فیتوپلانکتون ها را زیر پوشش قرار می دهد و به موجب آن پلانکتن ها و موجودات ریز و شناور بر سطح آب می توانند بعنوان خوراک اصلی برای بیشمار موجود زنده دیگر شوند.

و این یعنی ساختن زمینه پایدار و گسترده برای چرخه حیات در درون آب که بسیار ضروری و حیاتی است.