®EM و کاربرد آن در پساب (فاضلاب، تصفیه خانه)

  • سرکوب بو
  • تسریع تجزیه
  • ضایعات کمتر
  • کاهش هزینه
  • دسترسی بهBOD, COD, EC مناسب

®EM دارای یک توانایی منحصر به فرد برای تثبیت پروتیین های پیچیده را از طریق تغییر از چرخه گندیدگی بی هوازی به چرخه تخمیر را دارد و همچنین به تسریع تثبیت پروتویین کمک می کند.

میکروارگانیسم های درون ®EM مواد سودمندی را مانند اسید های آلی، آنزیم ها و مواد معدنی، ویتامین ها و آنتی اکسیدان را در هنگام تماس با مواد زیستی پدید می آورند.

®EM کمک شایانی به انتقال گندیدگی ها از شرایط و سیتم فاسد به شرایط و سیستم غیر فاسد را در فاضلاب دارد. این این توانایی منحصر به فرد ®EM را قادر می سازد تا سیستم فاضلاب را به یک سیستم تصفیه و پالایش بازگرداند.

از این فرآورده زیستی سودمند در همه مراحل تصفیه و برای دسترسی به یک نتیجه مطلوب استفاده می شود.

مقدار مصرف به نوع، سن سیستم و هدف سیستم بستگی دارد. و می تواند متفاوت و بین ۱ به ۱۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ باشد. با این وجود مقدار مصرف متوسط حدود ۱ به ۱۰۰۰۰ می باشد (بر اساس گردش روزانه).

در سیستم هایی که میزان جریان بالا و یا سطح لجن بیش از حد است علاوه بر ®EM از ™BOKASHI نیز برای تسریع تجزیه لجن استفاده می شود.