مدیریت آب
بیشتر سطح کره زمین و قسمت بزرگی از بدن ما، جانداران دیگر و گیاهان را آب تشکیل داده است. آب دارای ویژگی فیزیکی ویژه ای است که به اصطلاح بی نظمی آب نامیده می شود، و این به دلیل نسبت پیوندهای آب زیر ۴ درجه سانتیگراد است که مولکول های آب به صورت مرتب و منظم در کنار یکدیگر قرارمی گیرند و به این دلیل، فضای بیشتری را تصاحب می کند. آب یک حلال بسیار عالی است و در یک زمان درسه حالت مختلف ماده (جامد، مایع و گاز) کار پخش دما را در سیاره ما بر عهده دارد و نه تنها یک انتقال دهنده عالی متابولیسم جانداران است، بلکه اطلاعات و تأثیرات الکترومغناطیسی را نیز انتقال می دهد.

آب و نقش پذیری 
به دلیل خاصیت دو قطبی بودن، آب همچون یک نوار ضبط صوت که نوسان صدا را ضبط و درحافظه خود نگهداری می کند، انرژی ها و هر نوع تشعشعات الکترومغناطیسی را در خود ضبط می کند.

انسان و آب

چرخه منحصر بفرد آب هزاران سال وجود داشته و به خوبی کار کرده است و همیشه در بردارنده انرژی برای انسان ها، سایر جانداران و گیاهان بوده و در این صد سال گذشته، پیشرفت دانش و تکنولوژی دگرگونی های بسیار شگرفی را بوجود آورده است. اکنون با انتشار آلودگی ها اتمسفر زمین، آلوده به ذرات معلق و گازها و دود و امواج رادیواکتیو شده است. آب که بسیار سریع اطلاعات و تأثیر مواد دیگر را به خود می گیرد، در هنگام بارش ذره های بسیاری از مواد گوناگون این آلودگی موجود در اتمسفر را با خود به زمین می آورد و این انرژی ها و تأثیرات منفی را در تمام اکوسیستم (جنگل ها، برکه ها، دریاچه ها و دریاها) پخش می کند. این سم ها و انرژی های منفی که با باران به زمین می آیند در روان آب ها و سفره های زیر زمینی نفوذ پیدا می کنند در حالیکه از پیش، زمین و آب های روان و سفره های زیرزمینی با مواد شیمیایی صنعتی، ذرات پلاستیکی، کودهای شیمیایی کشاورزی، هورمون ها و باقیمانده داروها آلوده شده اند. آب لوله کشی، به خاطر فشار، قوانین طبیعی جریان را نگه نمی دارد و انرژی آب را غارت می کند. نتیجه اینکه همه ساکنان زمین از این تأثیرات انرژی منقی آب آسیب می بینند. انسان ها خود می توانند موجب تغییر این نابسامانی و چرخش آن به سوی بهبودی شوند.
EM Ceramics آب را از زهرآب ها می پالاید و به آن انرژی مثبت می دهد.

EM Ceramics  و آب

«ای ام سرامیک» از نوعی خاک رس موجود در ژاپن به نام کیبوشی بوجود می آید.
با فرآوری ویژه تمام اطلاعات ®EM در این خاک رس مخصوص و منحصربفرد ضبط و نگهداری می شود. EM Ceramics به آب پرتوهای الکترومغناطیسی داده و با کمک آن آب به ساختار کلسترولی کوچکتری تبدیل شده و به اصطلاح آب سبک تر می شود. این واکنش باعث شده که آب کیفیت بهتری برای نوشیدن پیدا کرده و بدن انسان و همچنین گیاهان بتواند آسانتر آنرا در سوخت و ساز خود بکار گیرد. این پرتوهای ساتع شده از «سرامیک های ای ام»، انرژی منفی را از بین می برد. بر پایه پژوهش های محققین ژاپن در آزمایشگاه، مشاهده شده این انرژی آنقدر قوی و سودمند است که حتی ساختار بلوری آهک محلول در آب را از بین برده و در طول شب با تغییر ماهیت دادن کلر به صورت گاز آنرا از آب خارج می سازد.

EM ceramics - سرامیک های ای ام