®EM در پرورش اسب
لیندا

  • تغذیه مناسب
  • بهداشت محیط
  • کنترل بو
  • افزایش سیستم ایمنی
  • سلامتی دام

 


شستشوی اصطبل با آب پرفشار
به هر تن آب مصرفی ۲ لیتر محصول EM® For Animals (ای ام® ویژه دام و طیور) افزوده و با آن کف سوله کاملا شستشو شود.
نکته: گوشه و شکاف های موجود در سوله فراموش نشوند.


آماده سازی سوله پیش از ورود اسب
برای هر متر مربع ۱ لیترEM® For Animals  به نسبت ۱ به ۴ با آب رقیق شده و در سراسر سوله یا اصطبل اسپری شود.
نکته: لطفا تهویه و هوادهی فراموش نشود.


بهداشت آخور و اصطبل

دو یا سه بار در هفته ۲ لیتر EM® For Animals رقیق شده با آب به نسبت ۱ به ۱۰ را در بوکس هر اسب بر روی دیوار، کف، کاه و یا خاک اره های کف محلول اسپری شود در ماه های گرم سال برای حیوانات بسیار دلپذیر خواهد بود هنگامیکه EM® For Animals رقیق شده با آب به نسبت ۱ به ۲۰ (۱ لیتر EM® For Animals با ۲۰ لیتر آب) بر روی آن ها اسپری شود. با این اقدام از بروز بیماری ها بویژه بیماری های پوستی جلوگیری می شود.


پاکیزه سازی سیستم آبخوری
۱۴ روز پیش از ورود اسب سیستم آبخوری با EM® For Animals رقیق شده با آب (به نسبت ۱ لیتر EM® For Animals به ۲ لیتر آب) شسته شده سپس با آب بدون EM® For Animals تمیز شود.


یکروز پیش از ورود اسب
در هر متر مربع ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی لیتر EM® For Animals را که با نسبت ۱ به ۱۰ با آب رقیق شده بر کاه یا مواد دیگر کف اصطبل محلول پاشی شود این عمل برای حفظ رطوبت و کاهش گرد و خاک نیز مناسب است.


بهسازی خوراک

محلول پاشی روزانه ۱۰۰ میلی لیتر EM® For Animals بر روی خوراک هر اسب.


مصرف EM® For Animals در چراگاه
در هنگام رشد ۵۰ لیتر EM® For Animals در هر مرحله محلول پاشی شود.
(محلول پاشی سالانه ۲۰۰ لیتر EM® For Animals در هکتار).

خواهشمند است در هنگام تابش نور شدید آفتاب محلول پاشی نشود.

بامداد و یا عصرها محلول پاشی شود.


بهداری کود

افزودن دستکم ۱ تا ۲ لیتر EM® For Animals در هر متر مربع به کود در هفته

با کاربرد EM® For Animals در کود حیوانات، کود تقویت می شود و از پیدایش قارچ و عوامل گندیدگی جلوگیری می شود در نتیجه حشرات شانس کمتری برای تخم گذاری و تولید مثل دارند و ما عملا شاهد حشرات کمتری خواهیم بود یکی دیگر از سودمندی های مصرف ®EM در کود زدودن بوهای نامطلوب می باشد. با تزریق EM® For Animals کود با ارزش تری برای خاک و گیاهان فراهم می شود.
شایان ذکر است که کود اسب نیاز به میزان بیشتر آب دهی دارد.