• کاهش مدت کمپوست
  • ساختن فضای مناسب برای رشد و تکثیر کرم ها
  • تنوع و افزایش جمعیت میکروارگانیسم ها
  • بالانس میکروارگانیسمی موجود در کمپوست
  • سرکوب پاتوژن ها
  • تسریع تبدیل مواد آلی به Humus

    ورمی کمپوست فرایندی است که توسط کرم ها و میکروارگانیسم ها انجام می پذیرد،
    ماده فرآوری شده، مجموعه ای از فضولات کرم به همراه مواد آلی ترشح و تجزیه شده توسط میکروارگانیسم هاست که علاوه بر مدیریت زباله ها و حفظ محیط زیست، در بخش مدیریت خاک؛ افزایش حاصلخیزی و بهبود ساختار فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک را به همراه دارد.

میکروارگانیسم های سودمند درون ®EM با کمک فرآیند تخمیر، دارای توانایی منحصر بفردی در تسریع تجزیه مواد آلی و مهیا سازی خوراک سالم و آماده مورد نیاز کرم ها، کاستن از فرار گازها بویژه آمونیاک درنتیجه کاهش بوهای نامطلوب و جلوگیری از قارچ ها و بیماری های درون کپه می باشند.


مقدار مصرف ®EM در ورمی کمپوست

یک لیتر ®EM در هر متر مکعب مواد آلی (پشته های کود گاوی یا هر توده زیستی دیگر).


روش کـار:

®EM را با آب بدون کلر (آب چاه) به نسبت ۱ لیتر ®EM به ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ لیتر آب رقیق می کنیم. محلول رقیق شده را با سم پاش یا آبپاش بر روی پشته محلول پاشی می کنیم.


توجه:

اندازه رقیق سازی ®EM با آب، به حجم آب مورد نیاز برای رسیدن به رطوبت مطلوب کمپوست بستگی دارد.

®EM از آغاز فرآوری کمپوست بکار برده شود.

از ۱۴ روز پیش از مرحله تزریق کرم ها به کپه، پس از تزریق کرم ها به کپه در هر بار آبدهی به کپه و پس از پایان فرآیند کمپوست و در مرحله ای که ورمی کمپوست به مرحله بلوغ رسیده است نیز می توان از ®EM به نسبت ۱ لیتر در هر تن جهت افزایش تراکم ریزجانداران و افزایش کیفیت آن استفاده کرد.


روش مرسوم

مرحله نخست:
استفاده پیش از کرم ریزی
۱۴ روز قبل از مرحله کرم ریزی از ®EM استفاده می شود تا کود گاوی کاملا فرآوری شود و آماده کرم ریزی گردد.
پس از شستشوی کود و گذشت ۱ روز از آن ®EM به نسبت ۱ لیتر در هر تن استفاده می گردد. به این طریق که مقدار لازم®EM را با هزار یا پانصد لیتر آب چاه بدون کلر رقیق کرده و به صورت یکنواخت به کود داده شود به طوری که آب و ®EM به تمام قسمت های کود برسد. سپس روی کود را با پلاستیکی به مدت ۱ الی ۲ هفته بپوشانیم. سپس کود برای کرم ریزی آماده است.
با این عمل، شاهد افزایش معنی‌دار کیفیت ورمی کمپوست با حفظ موادآلی و عناصر مغذی و مفید کود به علت عدم نیاز به شستشوی فراوان با آب در مقایسه با کودهای شسته شده، هستیم. در این فرایند، تولید ورمی کمپوست تسریع می‌شود زیرا با محلول پاشی ®EM بر روی پشته‌های کود یا هر توده زیستی دیگر، جمعیت بالایی از باکتری‌های مفید وارد فرآیند تجزیه می‌شوند (هر میلی لیتر محتوی بیش از یک میلیون میکروارگانیسم می باشد) و شرایط تغذیه کرم‌ها بهبود می‌یابد. این شرایط باعث افزایش زاد و ولد آنها می‌گردد. با این روش، خلوص ورمی کمپوست بالا رفته، میزان مواد تجزیه نشده به طور معنی داری کاهش می‌یابد.

مرحله دوم:
استفاده بعد از کرم ریزی
پس از کرم ریزی داخل بستر ها بهتر است در هر بار آب دهی از محلول ®EM رقیق شده با آب (یک به ۱۰۰۰ یا ۵۰۰ لیتر آب) به نسبت ۱ لیتر در تن استفاده شود. این کار به سلامت کرم ها و تولید سریع تر کمپوست کمک می کند. اما می توان ®EM کمتری نیز استفاده کرد به طور مثال پس از ۲ بار آب دادن معمولی می توان بار سوم از ®EM استفاده کرد. ولی پیشنهاد ما استفاده دائم ®EM همراه با آب دهی همیشگی به نسبت ۱ به ۵۰ می باشد که هم اقتصادی ست و هم مناسب برای کرم و کود. جلوگیری از ایجاد کپک‌های پاتوژن در روی بستر و رفع بوی بد بستر کشت در داخل سالن‌های تولید از محاسن این تکنیک است.
نکته: برای هر تن کود به طور میانگین ۴۰۰ الی ۵۰۰ لیتر آب نیاز است.

مرحله سوم:
پس از برداشت محصول کمپوست
پس از پایان فرآیند نیز می توان از ®EM به نسبت ۱ لیتر در هر تن کمپوست حاصله جهت افزایش کیفیت و تراکم بیشتر میکروارگانیزم ها استفاده کرد.

گندزدایی سالن‌
در مواقع ضروری می توان از محلول ®EM به نسبت یک به صد یا دویست لیتر به صورت بخور برای گندزدایی سالن‌های تولید استفاده کرد.


آنچه که این تکنیک را از سایر روش‌های موجود متمایز می‌سازد، مواردی است از قبیل؛

• فاقد ضرر و خطر بودن
• سابقه بیش از ۳۰ سال مصرف در ۱۲۰ کشور جهان
• مدیریت و کنترل کیفیت مدواوم از طریق سازمان بین المللی EMRO مستقر در ژاپن
• کاهش قیمت تمام شده ی محصول کود ارگانیک ورمی کمپوست
• تجزیه کننده امونیاک موجود در کود گاوی و در نتیجه عدم نیاز به شستشوی کود گاوی
• عدم تولید پسآب حاصل از شستشوی کود احشام با جلوگیری از شستشوی آن
• تسریع در فرآیند تبدیل کود احشام به کود ارگانیک ورمی کمپوست
• عدم نیاز به تهیه ی کود گاوی پوسیده و شسته شده
• نابود کننده بوی نامطبوع کود احشام
• جلوگیری از مرگ و میر و فرار کرم ها
• تنظیم قابل توجه نسبت کربن به ازت (C/N)
• جلوگیری از تولید کپک های سبز و خاکستری بر روی بسترها

ورمی کمپوست