سودمندی های  ®EM در خاک‌ورزی حفاظتی

  • بالا بردن جمعیت و تنوع میکروارگانیسم های درون خاک
  • مهیا سازی بالانس میکروارگانیسمی در خاک
  • تسریع در تجزیه بقایای گیاهی
  • کمک به افزایش مواد آلی خاک و تشکیل هوموس
  • فراهم سازی بهنگام مواد مورد نیاز گیاه


کشاورزی حفاظتی، مهربانی با خاک، تداوم در تولید

کشاورزی حفاظتی راهکاری مناسب برای حفظ و اصلاح منابع کشاورزی با هدف افزایش تولید و پایداری محصول همراه با حفظ محیط زیست است. در این روش کشاورزی بجای استفاده از روش‌های خاک‌ورزی رایج، از خاک‌ورزی حفاظتی Conservation tillage، (بدون خاک‌ورزی Zero/No tillage یا انواع خاک‌ورزی حداقلی) استفاده می‌شود، به این معنا که زیر و رو شدن خاک در این روش مثل سیستم رایج خاک ورزی نبوده و دستکم ۳۰ درصد بقایای محصول قبل در سطح خاک حفظ می گردد. این روش کشاورزی بر پایه حفاظت از خاک، آب و گیاه بنا شده و یکی از راه های موثر برای برون رفت از بحران خشکسالی، مدیریت آب و جبران مواد آلی خاک برای اقتصادی کردن کشاورزی است.

از مزایای دیگر این روش کشاورزی؛ کاهش فشردگی خاک، افزایش ضریب نگهداری رطوبت در خاک، افزایش مواد آلی خاک، جلوگیری از فرسایش، کاهش تبخیر، پیشگیری از به هم خوردن ساختمان خاک و همچنین اصلاح آن، افزایش کارآیی مصرف آب، تنظیم pH و Ec و در آخر پشتیبانی از جاندارن میکرو و ماکرو خاکزی می باشد.

میکروارگانیسم های سودمند درون ®EM با کمک فرآیند تخمیر، دارای توانایی منحصر بفردی در تسریع تجزیه بقایای گیاهی محصول قبل برای تشکیل هوموس، تولید ویتامین ها، اسید های طبیعی، آنتی اکسیدان ها و در اختیار گذاشتن به هنگام آن در اختیار گیاه و خاکزیان هستند.


روش کار:

در هر هکتار ۴۰ تا ۸۰ لیتر ®EM را به ۶۰۰ لیتر آب افزوده و بر روی بقایای گیاهی محلول پاشی شود.
(در زیر تابش شدید نور آفتاب محلول پاشی نشود، بهتر است صبح یا عصر محلول پاشی شود.)