مدیریت زباله

توجه به زیست بوم و حفظ سلامتی انسان و کلیه موجودات کره زمین یکی از اصول اساسی در بقای زندگی و استفاده از مواهب خدادادی است که به وفور در اختیار ما قرار دارد. کنترل آلودگی‌های محیط ازجمله مواد زاید جامد، بخش مهمی از این وظیفه را تشکیل می‌دهد که با توجه به اصول و موازین بهداشتی، جایگاه ویژه ای را در فن آوری ®EM به خود اختصاص داده است.

همه روزه وجود هزاران تُن زباله در شهرهای مختلف کشور جهان با همه تنوعی که از نظر آلودگی دارند چالشی است که با توجه به افزایش جمعیت و توسعه صنعت و تکنولوژی در صدر برنامه های بهداشت و محیط زیست جهانی قرار گرفته است.

بهترین راه، اقدام از مبدأ تولید زباله است و شعار اقدام محلی به معنای واقعی کلمه، با بکارگیری ®EM در خانه و محل، تحقق یافتنی است. برای دفع زباله از روشهای گوناگونی استفاده می شود و یکی از روشهایی که در مدیریت زباله مورد استفاده قرار می گیرد روش سوزاندن است که جدا از سودمندی هایش دارای معایب زیر است که قابل توجه اند.

معایب سوزاندن پسماندهابا دستگاه‌های زباله سوز

 • این روش در مقایسه با سایر روش‌ها به سرمایه‌گذاری و هزینهٔ اولیه بیشتری نیاز دارد
 • این روش ایجاد بو، دود و آلودگی هوا می‌نماید که عموماً مورد اعتراض مردم است
 • به پرسنل کارآزموده و افراد مجرب برای بهره برداری و نگهداری از دستگاه‌های زباله سوز نیاز است
 • هزینهٔ نگهداری و تعمیرات در این روش بیش از سایر روش‌های دفع زباله‌ است
 • این روش برای دفع مواد زاید خطرناک نظیر مواد رادیواکتیو و مواد قابل انفجار روش مناسبی نیست

راه دیگر دفع زباله ها روش خاک چال است. خاک چال روشی مهندسی جهت دفن مواد زاید جامد در زمین، جهت ممانعت از آسیب زدن به محیط زیست می‌باشد. در این روش زایدات در لایه‌هایی با ضخامت مناسب پخش شده و فشرده می‌شوند و در انتهای هر روز با خاک پوشانده می‌شوند.  این روش، متداول ترین روش دفع زباله در جهان است. کار دفن زباله، همواره با دقت و فاکتورهای مهمی روبروست از جمله:

 • محل دفن زباله: توپوگرافی منطقه، مطالعات هیدرولوژی و زمین شناسی جایگاه
 • کنترل بوهای ناخوشایند، که اغلب مورد اعتراض مردم است
 • مدیریت شیرابه ها
 •  حفاظت از آبهای زیرزمینی.

و مدیریت زباله با این روش، با این همه فاکتور روبروست. درنتیجه این عملیات همیشه همراه با مشکلات زیست محیطی بوده است. کاربرد ای ام  و پاشیدن آن بر روی زباله ها، راهی آسان برای رهایی از بسیاری از این مشکلات و مدیریت بهینه دفع زباله ها است. سالیان درازی است که از فن آوری ای ام در سراسر جهان جهت خاک چال و مدیریت زباله های جامد استفاده شده است.

سودمندیهای بکارگیری ®EM در پسماندها

 • کاهش بوهای ناخوشایند
 • کاهش سولفید هیدروژن ناشی از زباله که تنفس آن برای سلامتی مضر است که در وحله نخست کمکی ارزنده به سلامتی کارکنان است
 • رفع نگرانی از آلودگی آب های زیرزمینی
 • کاهش  حشرات و مگس در اطراف زباله
 • کاهش گاز متان
 • و بنابر اطلاعاتی که از بکارگیری ای ام در چندین کشور جهان بدست آمده است این سودمندی ارزنده آشکارا قابل دیدن است
 • حفاظت از آبهای زیرزمینی.

روش کار

به هر ۱۰۰ لیتر آب ۲ لیتر ®EM افزوده و بر زباله محلول پاشی شود. میکروارگانیسم های سودمند موجود در ای ام باعث توقف رشد پاتوژن های میکروبیال می شود. (در آزمایشگاه ثابت شده است.) و شرایط لازم را برای رشد دیگر میکروارگانیسم های سودمند را در خاک چال فراهم می سازد. و در نتیجه اندازه و سرعت تجزیه مواد آلی را در خاک چال افزایش می دهد.

در این نسبت میکروارگانیسم های Methaugon قادر نخواهند بود به رشد و تولید گاز متان ادامه دهند.
روزانه در زباله های زیستی محلول ®EM به نسبت ۱ به ۵ در آب رقیق کرده به هر تن زباله افزوده شود.


ویدیو از یوتیوب: