شرکت امکان پذیر پارس
شماره پروانه بهره برداری: ۱۰۸۱۹۴۷۹۵
شماره ثبت: ۸۴۵
آدرس: شیراز، بلوار امیرکبیر، برج صنعت، ورودی دوم، طبقه پنجم، واحد ۵۱۳
تلفن: ۰۷۱۳۸۳۸۵۲۶۹
فکس: ۰۷۱۳۸۳۸۵۲۷۰
همراه: ۰۹۱۷۲۲۵۵۶۳۰
پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه – ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶
ایمیل: info@em-pars.com
وب سایت: www.em-pars.com


Admin

شرکت امکان پذیر پارس