پس از چند ماه تعطیلی به دلیل شیوع اپیدمی کووید-۱۹ دوباره فعالیت های ترویجی-آموزشی شرکت به شرایط عادی نزدیک تر می شود.

در این هفته در استان چهارمحال و بختیاری، مزرعه کلزا که سایت الگویی جهاد کشاورزی استان و تحت نظارت مستقیم جهاد کشاورزی شهرکرد می‌باشد، برنامه مدرسه در مزرعه برگزار گردید.

این مزرعه هفت هکتار است که جهت آزمایش اثر تکنولوژی EM بر رشد و گلدهی و عملکرد کلزا، شرکت امکان‌پذیر پارس دو گالن 20 لیتری EM در اختیار کشاورز منطقه قرار داد که در دو نوبت ابتدای کشت که 8 برگی شده بود و نوبت دوم که زمان به گل رفتن است، یعنی حدود اواخر فروردین استفاده شده بود. آقای مهندس امانی رئیس بخش ترویج از نماینده شرکت امکان‌پذیر پارس (دکتر علی هرتمنی) دعوت به عمل آورد که در این برنامه شرکت نموده و در مورد تکنولوژی EM و اثرات مشهود آن در مزرعه مورد نظر صحبت نماید.

در ابتدا آقای مهندس خسروی از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی شهرستان شهرکرد در مورد کاشت، داشت و برداشت کلزا با تأکید بر آبیاری و تغذیه آموزش‌هایی را به کشاورزان منطقه دادند و سپس آقای هرتمنی در محل انجام پایلوت که مرز بین کرتی که EM استفاده شده بود و کرت کنار آن تفاوت مشهود را بر اساس نوع فعالیت میکروارگانیسم‌های EM توضیح داد.

تفاوت‌های موجود در موارد استفاده شده شامل رشد بیشتر بوته که ارتفاع بوته‌ها بالاتر از کرت کناری بود. ضمن اینکه تعداد غلاف بیشتری روی گیاه کلزا مشاهده شد که عملکرد بیشتر این کرت را نسبت به سایر کرت‌ها نشان می‌داد.

نکته قابل توجه اینکه در این مزرعه فقط یک نوبت کود اوره داده شده بود و آبیاری به صورت بارانی بود و با اینکه ماده آلی خاک در حد مطلوبی نبود، محصول EM توانسته بود میزان جذب عناصر را افزایش دهد.

دیگر فعالیت های ترویجی، آموزش این شرکت در این ماه در راستای کشاورزی ارگانیک با بازدید از همکاران در نمایندگی های و فروشگاه های نهاده های کشاورزی، بازدید از مزارع پایلوت، تشکیل جلسات آموزش، و عرضه و پخش محلول ای ام و همچنین دیگر محصولات این شرکت شامل اسید هیومیک، کودهای کمپوست مایع و کود مرغی و آموزش روش صحیح کمپوست سازی


Admin

شرکت امکان پذیر پارس