بازدید همکاران ما در بخش کارشناسی از مزارعی که از محصولات شرکت استفاده می کنند

استفاده از محصولات شرکت (فروتست و آمینو اسید/ ۲۰۲۰۲۰ و هیومیک اسید امکان پاور® و ای ام®)

بازدید از همکاران در بخش نمایندگی و فروشگاه های عرضه کننده فرآورده های کشاورزی

توزیع و پخش محصولات شرکت امکان پذیر پارس، برندهای ای ام® و امکان پاور® در سراسر کشور

گل‌دختر جناب‌مهندس‌ذاکری (عاملیت‌ شهر پره‌سر گیلان)

مصرف ای ام® بصورت مرتب بعد از ۸ ماه و اثرات آن در رشد کاکتوس

هفده روز پیش و پس از مصرف ای ام® و دیگر محصولات شرکت در پرورش گندم. منطقه سیاخ دارنگون، استان فارس

و پس از مصرف

عملیات کمپوست سازی ۸۰ تنی با استفاده از میکروارگانیسم های سودمند ®EM
گلخانه آقای شهبازی و رضایت کشاورز و کارشناسان گلخانه از کیفیت کمپوست انجام شده در منطقه شهر آشوب، حسن آباد، شهرستان اقلید

نتایج محصولات شرکت امکان پذیر پارس در مزارع مرکبات

ویدیوهای مصاحبه همکار ما جناب آقای دکتر کوهمره با کشاورز عزیز جناب آقای طهماسبی

ویدیو شماره دو

توصیه های فنی برای کود دهی در باغ های انار

محصولات شرکت در قفسه فروشگاه ها


Admin

شرکت امکان پذیر پارس