بکارگیری میکروارگانیسم های سودمند ای ام (EM) در بتن برای ساخت و ساز کارخانه و خط تولید جدید شرکت

مزرعه گوجه فرنگی ارگانیک با مصرف ای ام و دیگر محصولات شرکت امکان پذیر

کشت کیوی ارگانیک با استفاده از ای ام و محصولات امکان پاور


مزرعه ارگانیک آقای خان محمد محمدی از کشاورزان عزیز افغانستانی ساکن ایران و بسیار علاقمند به ای ام که برای سال سوم است که از محصولات شرکت بخصوص ای ام، برای فرآوری خوراک سالم و ارگانیک استفاده می کند.


عشایر عزیزی که علاوه بر مصرف EM در مزرعه گوجه فرنگی ارگانیک از آن برای محلول پاشی در آغل گوسفندان خود و همچنین محل نگهداری کود جهت بهداشت محیط، رفع بوهای نامطلوب و پشتیبانی از سلامتی دام نیز استفاده می کند.

محلول پاشی «ای ام» در مزرعه برنج به همراه کود مرغی امکان پاور

فرآورری کمپوست

بکارگیری ای ام (EM) و محصولات امکان پاور به همراه آبیاری در کشت ذرت، روستای بایگان (فیروزآباد، استان فارس)

عرضه ای ام در فروشگاه های کشاورزی

Admin

شرکت امکان پذیر پارس