کلاس آموزشی ای ام (EM) با حضور شرکت کنندگان تربیت مدرس در مرکز تحقیقات استان فارس با سخنرانی جناب آقای دکتر کمالی، کارشناس محترم شرکت امکان پذیر پارس برگزار گردید.

جلسه ترویجی توجیهی، با حضور کشاورزان محترم زعفران کار، گوجه فرنگی و پسته کار استان خراسان در خانه دهیار محترم روستا و سخنرانی جناب آقای دکتر مطلق، کارشناس محترم شرکت.

معرفی و ترویج ای ام در شهر خشکبیجار

افزایش قدرت جوانه زنی و سرعت رشد با کمک ای ام
سمت راست با ای ام ـ سمت چپ بدون ای ام

استفاده از ای ام (EM) در پرورش گل و گیاه

افزایش ریشه زایی با کمک ای ام

تولید کمپوست سیصد تنی «ای ام» برای استفاده در زمین های کشاورزی برای کشت ذرت بهاره

بازدید از چند باغ مرکبات توسط همکاران

ویدیو تولید کمپوست با کمک میکروارگانیسم های سودمند ای ام و مصرف در باغ


Admin

شرکت امکان پذیر پارس