این مجموعه فعالیت با عنوان طرح نظام نوین ترویج کشاورزی (مدیریت دانش) در کانون یادگیری مرکز خدمات کشاورزی استان کرمان با موضوع کلاس آموزشی کمپوست سازی توسط همکاران ما در مجموعه شرکت امکان پذیر پارس با همکاری مسئولان استان برگزار شد که بدینوگونه از زحمات تک تک عزیزان تشکر و قدردانی می نماییم.

کلاس ترویجی آموزشی ای ام در استان گیلان
این جلسه با حضور کشاورزان پیش‌رو منطقه و عامل فروش منطقه همچنین حضور دهیار محترم برگزار شد. با محوریت کشاورزی سالم و پایدار و همچنین:
_ آموزش تولید خاک سینی نشاء و خزانه‌های برنج
_ تغذیه‌‌ی اصولی مزارع برنج (از خزانه تا مزرعه)

بخش اصلی کارگاه فوق، به پرسش و پاسخ اختصاص داشت و سوالات کشاورزان پاسخ داده شد. برای تک‌تک کشاورزانی که در جلسه حضور داشتند برنامه‌ی غذایی اختصاصی با توجه به شرایط خاص مزرعه‌شان تدوین و ارائه شد.

تولید۲۵۰ تن کمپوست با استفاده از ای ام (EM)

EM – Effective Micro organisms

جلسه آموزشی ترویجی ای ام در استان کرمان

تهیه کمپوست ای ام، شهرستان نوراباد ممسنی
با استفاده از این ترکیب غنی شده نیاز به مصرف کودهای شیمیایی کم شده و مصرف سایر کودها در حد نیاز درختان انجام می شود. با استفاده از این روش محصول سالم به سبد غذایی خانواده ها اضافه می گردد.

برگزاری جلسه‌ی ترویجی آموزشی EM در استان گیلان

این کارگاه ترویجی با حضور مسئولین محترم اداره کشاورزی و کشاورزان پیش‌رو منطقه (برنج‌کاران، صنوبرکاران و دامداران و تولیدکنندگان خاک سینی نشاء برنج و …) برگزار گردید.
در این کارگاه ترویجی همچنین از تعدادی از کشاورزان، که فصل زراعی گذشته از کود زیستی EM در همین منطقه استفاده کرده بودند دعوت به عمل آمد و طی برگزاری کارگاه مذکور مشاهدات و نتایج کاربرد خود را با سایر کشاورزان به اشتراک گذاشتند.

این کارگاه ترویجی با محوریت کشاورزی سالم و پایدار و همچنین:
_ آموزش تولید خاک سینی نشاء و خزانه‌های برنج
_ تغذیه‌‌ی اصولی مزارع برنج (از خزانه تا مزرعه)
_ معرفی کود زیستی EM و سایر محصولات شرکت امکان‌پذیر پارس، برگزار گردید.

(بخش اصلی کارگاه فوق، به پرسش و پاسخ اختصاص داشت و سوالات کشاورزان پیرامون استفاده بهینه و اصولی از نهاده‌ها جهت عملکرد بهتر پاسخ داده شد. همچنین برنامه غذایی مناسب برای کشاورزانی که در این جلسه حضور داشتند با توجه به شرایط خاص مزرعه‌شان تدوین و ارائه گردید).

همچنین با موافقت و همکاری مسئولین محترم اداره کشاورزی شهرستان، قرار بر آن شد برای نیمه‌ی دوم بهمن‌ماه کارگاهی میدانی جهت تولید کمپوست و خاک سینی نشاء در فارم اداره‌ی مذکور با حضور کشاورزان برگزار شود.
تعدادی از تصاویر و کلیپ‌های ترویجی تهیه شده در سال گذشته که در این کارگاه به نمایش گذاشته شد، برای همین منطقه‌ی مذکور بوده و از این جهت تاثیر بسیاری در ترویج و معرفی محصول را به دنبال داشت.


Admin

شرکت امکان پذیر پارس