این جلسه با محوریت تولید محصول سالم با استفاده از کود زیستی ای ام در منطقه اهنگری (شهرستان ممسنی) با حضور کشاورزان گوجه کار و هندوانه کار در مرکز تعاونی تولید شهرستان برگزار شد.

همچنین بازدید از مزرعه کلان جناب آقای شفیعی واقع در کازرون.
در این مزرعه جهت فرآوری خوراک سالم و ارگانیک؛ کود مرغی را درون کیسه و با کمک میکروارگانیسم های سودمند «ای ام» در استخر شیره کش کرده و سپس این شیره مغذی فرآوری شده با EM را از طریق پمپ و سیستم آبیاری قطره ای در دسترس گیاهان گوجه و هندوانه قرار می دهند.


Admin

شرکت امکان پذیر پارس