برگزاری کلاس ترویجی اصلاح خاک، اصلاح شوری و کمپوست سازی با کود دامی در شهرستان فیض آباد (مه ولات)، استان خراسان رضوی با حضور کشاورزان پیشرو پسته کار، زعفران کار و انارکاران نمونه.
همچنین حضور مسئولین محترم اداره کشاورزی؛ جناب آقای مهندس حداد، معاونت اداره کشاورزی شهرستان؛ جناب آقای مهندس بنیفر، مدیریت محترم تولیدات گیاهی و مدیرعامل محترم تعاونی پسته کاران؛ جناب آقای مهندس ابراهیمی.

سخنرانان جلسه آقایان مهندس نجفی و دکتر مطلق، ودر پایان به سوالات کشاورزان و باغداران عزیز پاسخ داده شد. و کشاورزانی که در شهرستان فیض آباد از تکنولوژی EM استفاده کرده بودند نیز در جلسه حضور داشتند که به آنها محصولات جدید شرکت شامل سورفکتانت، کود مرغی، تنظیم کننده pH و هیومیک اسید امکان پاورمعرفی گردید.


Admin

شرکت امکان پذیر پارس