کلاس ترویجی در استان خراسان جنوبی شهرستان قائن، شهر دشت بیاض (خضری) در اداره کشاورزی شهرستان، روستای فتح اباد و علی زنگی در تاریخ ۹۸/۰۶/۱۴ برگزار گردید.

این جلسه با موضوع کمپوست سازی کود دامی و اصلاح شوری و با حضور کشاورزان پیشرو پسته کار، زرشک کار و زعفران کار و همچنین مسئول ترویج شهرستان خضری آقای مهندس نژات برگزار شد..
ابتدا کلاس با سخنرانی آقای مهندس نژاد آغاز گردید و سپس توسط جناب آقای مهندس نجفی کلاس ادامه یافت.
در این جلسه محصولات شرکت امکان پذیر پارس از قبیل ای ام (EM)، هیومیک اسید، سورفکتانت، کود مرغی، تنظیم کننده pH و همچنین محصول جدید شرکت آمینو اسید به کشاورزان و باغداران معرفی گردید و سپس به سوالات کشاورزان و باغداران پاسخ داده شد.
در پایان بخش عملی کلاس در محوطه باز برگزار گردید و طریقه مصرف، میزان مصرف و همچنین بحث رطوبت و هوادهی کود دامی آموزش داده شد.
سپاس فراوان از جناب آقای مهندس طاهری معاونت ترویج شهرستان قائن بابت هماهنگی و کمک به برگزاری این کلاس های ترویجی و از زحماتی که ایشان متحمل شدند نهایت قدردانی می شود.


همچنین جلسه دیگری در این شهرستان و در شهر اسفدن، روستای شیخ علی برگزار گردید.

این چلسه نیز با موضوع کمپوست سازی کود دامی و اصلاح شوری با حضور کشاورزان نمونه پسته کار و زرشک کار و زعفران کار در مسجد شهرستان اسفدن و در مسجد روستای شیخ علی برگزار گردید.
ابتدا کلاس با سخنرانی آقای مهندس طاهری معاونت ترویج شهرستان قائن آغاز شد و سپس آقای مهندس عباسپور مسئول محترم اداره کشاورزی شهر اسفدن توضیحاتی در ارتباط با ای ام و کمپوست سازی عنوان کردند و در ادامه توسط جناب آقای مهندس نجفی، کارشناس محترم شرکت امکان پذیر پارس کلاس برگزارگردید.
در حین و پایان کلاس محصولات شرکت امکان پذیر پارس از قبیل هیومیک اسید، سورفکتانت، تنظیم کننده پی اچ، کود مرغی و آمینو اسید به کشاورزان و باغداران معرفی گردید و در ادامه به سوالات کشاورزان و باغداران پاسخ داده شد.

در پایان بخش عملی کلاس در سر باغ یکی از کشاورزان منطقه برگزار گردید و طریقه مصرف و میزان مصرف EM و دیگر محصولات شرکت به طور مفصل آموزش داده شد.


Admin

شرکت امکان پذیر پارس