برگزاری کلاس آموزشی ترویجی کمپوست سازی، اصلاح خاک، همچنین در ارتباط با کشت پاییزه کلزا و کشت زعفران در استان خراسان، شهرستان خواف روستاهای سده و چمن آباد.
با حضور کشاورزان پیشرو زعفران کار و پسته کارهمچنین حضور مسئولین محترم جهاد کشاورزی شهرستان خواف.

در آغاز جلسه جناب آقای مهندس امینی (مسئول زراعت شهرستان) توضیحاتی در ارتباط با کشت پاییزه کلزا و کشت زعفران بیان کردند، سپس سخنرانی و آموزش توسط جناب آقای مهندس نجفی کارشناس محترم شرکت امکان پذیر پارس ادامه یافت و در پایان به سوالات کشاورزان و باغداران پاسخ داده شد. در پایان نیز محصولات شرکت امکان پذیر پارس؛ هیومیک امکان پاور، تنظیم کننده پی اچ، سورفکتانت، کود مرغی به کشاورزان معرفی گردید.
تشکر ویژه از جناب آقای مهندس امینی و سرکار خانم مهندس زبردست برای هماهنگی این جلسه.


Admin

شرکت امکان پذیر پارس