دو جلسه کلاس ترویجی EM در استان خراسان جنوبی، در شهرستان قائن، آرین شهر و همچنین در روستای چاهک و موسویه (در مرکز شرکت تعاونی امید) به مورخه ۹۸/۰۶/۱۲ و با محوریت و موضوع کمپوست سازی کود دامی و اصلاح شوری با حضور کشاورزان نمونه پسته کار، زرشک کار و زعفران کار برگزار گردید.

در ابتدای جلسات جناب مهندس طاهری توضیحاتی در ارتباط با شرکت و بحث کمپوست سازی عنوان کردند و در ادامه کلاس ها توسط جناب آقای مهندس نجفی ادامه پیدا کرد.
در حین کلاس ها و پایان جلسات، محصولات شرکت ازجمله هیومیک اسید، سورفکتانت، کود مرغی و تنظیم کننده پی اچ و همچنین محصول جدید شرکت آمینو اسید معرفی گردید و در ادامه به سوالات کشاورزان و باغداران پاسخ داده شد.

درپایان بخش عملی کلاس در سر مزرعه انجام گردید و طریقه مصرف و میزان مصرف به طور کامل توضیح داده شد.


Admin

شرکت امکان پذیر پارس