این جلسه با موضوع کمپوست سازی کود دامی و اصلاح خاک و تغذیه زعفران با حضور کشاورزان زعفران کار و همچنین معاونت محترم اداره کشاورزی رباط سنگ؛ جناب آقای مهندس صفری و مسئول محترم اداره آب و خاک جناب آقای مهندس اسدالله پور در سالن آموزش و پرورش برگزار گردید.

ابتدا کلاس با سخنرانی آقای دکتر مطلق آغاز گردید و سپس توسط آقای مهندس نجفی هم توضیحاتی به کشاورزان داده شد.
در ادامه محصولات شرکت امکان پذیر پارس از قبیل هیومیک اسید، سورفکتانت، کود مرغی و تنظیم کننده پی اچ و همچنین محصول جدید شرکت آمینو اسید به کشاورزان معرفی گردید و سپس به سوالات کشاورزان و زعفران کاران پاسخ داده شد.
در پایان کلاس جناب مهندس صفری توضیحاتی در ارتباط با کشت زعفران و استفاده از کودهای الی و همچنین استفاده از ای ام در زعفران و سایر کشت ها دادند.

در پایان تشکر فراوان از جناب آقای مهندس احمدی و مهندس صفری ریاست و معاونت اداره کشاورزی رباط سنگ بابت هماهنگی و کمک به برگزاری این کلاس ترویجی.


Admin

شرکت امکان پذیر پارس