این جلسه در انجمن میراب رفسنجان و با سخنرانی همکار ما جناب آقای دکتر کمالی، با حضور باغداران کلان و عضو، همچنین پسته کاران شهرستان، همکاری و مساعدت جناب آقای مهندس رضایی مدیر اداره کشاورزی شهرستان رفسنجان و در مورد کمپوست سازی با استفاده از محصول بیولوژیک ای ام (EM) برگزار گردید.
یکشنبه ۱۰ آذر ۹۸

همچنین همکاران ما با مراجعه به اتحادیه تعاونی تولید رفسنجان، جلسه ای آموزشی EM را برای کارشناسان فنی مشاور این شرکت برگزار کردند.


Admin

شرکت امکان پذیر پارس