این جلسه با حضور رئیس اداره کشاورزی شهرستان، رئیس شورای شهر و کشاورزان پیشرو در سالن اداره کشاورزی شهر جنگل (شهرستان رشتخوار، استان خراسان) برگزار گردید.
در این جلسه آموزش نحوه تولید کمپوست با کمک نکنولوژی ای ام (EM) و نقش بی همتای آن در اصلاح و باروری خاک به حضار شرکت کننده آموزش داده شد.
پنجشنبه مورخه ۳۱ مردادماه


Admin

شرکت امکان پذیر پارس