این جلسه ی ترویجی آموزشی EM با محوریت کشت و کار برنج و با حضور دهیار و شالیکاران پیشرو و سایر کشاورزان محترم دراستان گیلان، شهرستان بندرانزلی، روستای حسن رود، چپرپرد پایین، همراه با بازدید از مزارع برنج منطقه مذکور و مزارع افراد شرکت کننده در جلسه انجام گرفت.

چهارشنبه ۹۸.۳.۲۹
ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰
مکان؛ دهیاری روستای چپرپرد پایین، حسن رود
(با تشکر فراوان از دهیار محترم روستای چپرپرد، جناب آقای اکبر رضایی)


Admin

شرکت امکان پذیر پارس