غرفه امکان پذیر جهت معرفی تکنولوژی ای ام و ترویج کشاورزی ارگانیک و پایدار در مراسم همایش تقدیر ازکشاورزان نمونه در سالن کنفرانس آموزش و پرورش شهرستان باخرز (استان خراسان رضوی)
همچنین بازدید روز دوشنبه 97/12/20 از جهاد کشاورزی شهرستان باخرز
با سپاس از آقایان دکتر مطلق و مهندس نجفی کارشناسان محترم شرکت امکان پذیر پارس


Admin

شرکت امکان پذیر پارس