روستای محسن آباد، بندر کیاشهر

(جلسه ی دوم؛ با محوریت کاربرد EM در کشت و کار برنج، بادام و کمپوست)
توصیه کودی برای برنج (برنامه غذایی از پرورش نشاء تا برداشت)

با حضور دهیار، اعضای شورا و کشاورزان پیشرو منطقه

ضمنا به اطلاع می رساند که دوشنبه نیز در این روستا آموزش کمپوست سازی برای کشاورزان و همچنین کمپوست خانگی برای زنان خانه دار بصورت عملی برگزار خواهد شد.


Admin

شرکت امکان پذیر پارس