جلسه ترویحی ای ام در سالن همایش شهر رضوی (استان خراسان رضوی)
با حضور کشاورزان زعفران کار. پسته کار و چغندرکار منطقه
با سپاس از آقایان دکتر مطلق و مهندس نجفی کارشناسان محترم شرکت امکان پذیر پارس


Admin

شرکت امکان پذیر پارس