کلاس ترویجی-آموزشی در اداره کشاورزی مشهد در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۴۰۰
در این جلسه که با حضور کارشناسان و کشاورزان برگزار گردید ضمن معرفی ای ام® به عنوان کودی ارگانیک و موثر در کشاورزی، سودمندی های آن در تولید کمپوست و روش صحیح فرآوری و مصرف در چال کود آموزش داده شد. همچنین محصولات شرکت که با برند امکان پاور® در کشور توزیع و ترویج می شوند نیز به عزیزان معرفی گردید. بدینگونه از همه عزیزان و همکارانی که در برگزاری این جلسه مساعدت کردند سپاسگزاری می کنیم.

عرضه ®EM و دیگر محصولات شرکت با برند امکان پاور® در کشور

بازدید همکاران ما در بخش کارشناسی از مزارعی که از محصولات شرکت استفاده می کنند

تولید کمپوست با کمک میکروارگانیسم های سودمند
فرآوری 100 تن کمپوست با استفاده از ®EM و هیومیک اسید امکان پاور® جهت استفاده در باغ مرکبات – کوهچنار.
مزرعه جناب آقای ایمان پالیزدان که چند سال است با مشورت همکار ما؛ جناب آقای دکتر کوهمره از ای ام® و محصولات امکان پاور® در مزارع خود استفاده می کنند.

فرآوری کمپوست با استفاده از «ای ام®» در استان سیستان و بلوچستان

توزیع «ای ام®» و دیگر محصولات شرکت با برند «امکان پاور®» در کشور

آقای عبدلی از باغ‌داران کیوی رضوان‌شهر حدود دوسال است که با مشورت همکار ما در بخش کشاورزی؛ جناب آقای مهندس حسنی از محلول ارگانیک ®EM و محصولات دیگر شرکت با برند «امکان پاور®» استفاده می کنند.

تزریق ®EM به سیستم آبیاری در کشت گندم. مزرعه آقای معلا، شهر اهواز

گزارش از افزایش کرم های خاکی در زمین پس از استفاده چندین نوبت از محلول ارگانیک ®EM

فرآوری کمپوست با کمک میکروارگانیسم های سودمند و موثر ®EM برای مصرف در باغ پسته. شهر قهجاورستان، استان اصفهان

کمپوست سازی با استفاده از میکروارگانیسم های سودمند و موثر ®EM جهت مصرف در باغ مرکبات، روستای توتستان، نورآباد ممسنی

استفاده از میکروارگانیسم های سودمند ®EM در بتن

فرآوری کمپوست در شهرستان رستم با استفاده از محلول ارگانیک ®EM

کمپوست سازی با استفاده از محلول ®EM در شهرستان ایج بخش رودبال. باغ آقای میراجی

سایت فرآوری کمپوست با بکارگیری خیل عظیم میکروارگانیسم های درون ®EM

ساتی دیگر از فرآوری کمپوست با بکارگیری ای ام® در کوهچنار، نودان

ویدیو فرآوری کود دامی و تولید کمپوست برای مصرف در کشت گلخانه ای. شهرستان اقلید

محصول «امکان پاور®» برای کشت در گندم. آقای شهریاری خرمشهر

ویدیو


Admin

شرکت امکان پذیر پارس