در این محل نگهداری اسب که در شهرستان ممسنی منطقه آهنگری واقع شده است؛ جهت ارتقاء ارزش تغذیه ای، بهداشت محیط، کنترل بوهای نامطبوع، افزایش سیستم ایمنی و سلامتی دام هر چند روز یکبار محلول پروبیوتیک «ای ام» با نسبت ۱ به ۱۰۰ رقیق و بر کف محل نگهداری اسب ها، دیوار سوله، محل نگهداری کود و بر خوراک اسب ها محلول پاشی وهمچنین به اندازه یک سر گالن «ای ام» به هر۱۰ لیتر آب آشامیدنی دام تزریق می شود.

محلول پاشی ای ام در فضای نگهداری اسب
EM Horse husbandry
افزودن محلول پروبیوتیک EM به آب آشامایدنی دام

افزودن EM به آب آشامیدنی اسب
دسته‌ها: پرورش اسب

Admin

شرکت امکان پذیر پارس