گزارش‌های دریافتی تیرماه 2021

جلسه ترویجی برنجکاران منطقه درودزن مرودشت با پشتیبانی فنی دکتر کمالی عزیز

به همراه بازدید از مزارع

✅ عرضه محصولات شرکت امکان پذیر پارس در فروشگاه های کشور

جلسه ای با مسئولان محترم تحقیق و پژوهش مرکز تحقیقات استان یاسوج

بازدید همکاران ما در بخش کارشناسی از مزارع

اینگونه متفاوت… استفاده از سورفکتانت امکان پاور

۵۰۰ عدد پسته محلول‌پاشی شده با آمینواسید؛ وزن: ۴۹۷/۶۲

همان ۵۰۰ عدد پسته بدون آمینواسید امکان‌پاور؛ وزن: ۴۳۳/۸۴

نوه همکار ما در رشت جناب آقای مهندس پاکدامن گرامی، با سپاس از زحمات ایشان در ترویج تکنولوژی ای ام® در آن بخش از میهن


Admin

شرکت امکان پذیر پارس

گزارش‌های دریافتی تیرماه ـ ایران