همایش تولید سالم برنج در مزارع کشاورزی مازندران
این همایش زیر نظر اداره کشاورزی استان و منطقه، و با حضور کشاورزان و مهندسین بخش کشاورزی بالغ بر ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر تشکیل شد که به دلیل بارندگی شدید همایش در حسینیه روستای دعواکلای بخش آمل برگزار گردید. در آخر مراسم هم رها سازی ماهی و اردک درمزارع برنج انجام گرفت. شایان ذکر است در این همایش کشاورزانی که از ای ام® و دیگر محصولات شرکت با برند «امکان پاور®» استفاده کرده بودند تقدیر و تشکر خود را به مجموعه شرکت امکان پذیر ابراز نمودند.
این همایش از رادیو مازندران نیز پخش شد.

مصاحبه رادیویی و رضایت کشاورزان عزیز از مصرف ای ام® و دیگر محصولات شرکت با برند امکان پاور®

همچنین بازدید از مزارع تمشک

بازدید همکاران ما در بخش کارشناسی از مزارع

✅ عرضه محصولات شرکت امکان پذیر پارس در فروشگاه های کشور

باغ آقای ایمان پالیزبان در شهرستان کازرون، استان فارس

بازدید همکاران ما در بخش کارشناسی کشاورزی از مزارع پسته

جلسه آموزشی ای ام® و کاربردهای آن، اداره کشاورزی مشهد

پخش محصولات شرکت امکان پذیر پارس با برند ای ام® و امکان پاور® در کشور

برگزاری کلاس ترویجی در محل فروشگاه کشاورزی. ابرکوه، بخش بهمن

تولید ۲۰۰ تن کمپوست ای ام (به روش بکاشی)
منطقه تیران، روستای نسیم آباد

عملیات کمپوست سازی به روش بُکاشی®
استفاده از ای ام® در کمپوست به روش بی هوازی (تخمیر). آباده، مزرعه آقای نادری


Admin

شرکت امکان پذیر پارس