✅ عرضه محصولات شرکت امکان پذیر پارس در فروشگاه های کشور

✅ گیلان، اسالم، پایلوت‌های ترویجی مزارع برنج

گلخانه آقای علوی، آباده ایشان از ای ام® جهت کمپوست کود دامی استفاده شده در بستر گلخانه استفاده کرده اند، و توصیه به مصرف ®EM همراه با هیومیک اسید امکان پاور® در خاک گلخانه هم انجام شد.

استفاده از ای ام® همراه با کود مرغی و پیخاب (شیره کشی کود مرغی همراه با ای ام®) و استفاده از آن در باغ های پسته مروست، شهرستان خاتم با نظارت همکار ما جناب آقای مهندس ذاکری.

پخش محصولات شرکت امکان پذیر پارس با برند ای ام® و امکان پاور® در کشور

✅ بانک نشاء، شهرستان خمام ( با برنامه غذایی ارائه شده توسط کارشناسان از صفر تا ۱۰۰ از محصولات شرکت امکان پذیر® استفاده کرده اند. خاک سینی‌های نشاء هم در زمستان با محلول ارگانیک ®EM فرآوری شده است).

بازدید همکارنمان از مزارع شهرستان رستم، شهر دهنو

بازدید همکاران ما در بخش کارشناسی از مزارع

بازدید همکاران ما از باغ های منطقه شاپور کازرون

کمپوست سازی با ای‌ام® در شهرستان اقلید

ریشه زایی بی نظیر با ای ام. تصاویر ارسالی از کشاورز عزیز، جناب آقای احمدی، بندرانزلی

شازده کوچولو «آنا» دختر زیبای جناب آقای مهندس نظری، همکار ما در بخش کارشناسی

بازدید همکاران ما در بخش کارشناسی کشاورزی از مزارع

بازدید همکاران ما در بخش کشاورزی از مزارع برنج

مصرف محصولات شرکت در مزارع کشور

استفاده از محصولات شرکت در مزارع

مصرف ای ام® در مزارع کشور


Admin

شرکت امکان پذیر پارس