پیش‌ینی بارش ماهیانه، فصلی و بلند مدت یکساله Cansips برای خاورمیانه.

پاییز و زمستان ۱۴۰۲ خورشیدی و بهار و تابستان ۱۴۰۳

رنگ سفید نشان از بارش نرمال (بارش نرمال در آن ماه در طول دراز مدت متعلق به آن مکان مشخص) دارد.
بدیهی است که میزان براش «نرمال دراز مدت» برای هر منطقه از کشور با منطقه دیگر متفاوت است.

رنگ سبز و آبی نشانه ترسالی و بارندگی بیشتر از «میزان نرمال دراز مدت» در آن ماه مشخص است.

☑ رنگ های زرد، قهوه ای و قرمز نشانه خشکسالی و بارش کمتر از «میانگین نرمال دراز مدت» برای آن ماه است.


ماه سپتامبر 2023:
پیش‌بینی بارش از ۱۰ شهریور تا ۸ مهر سال ۱۴۰۲


ماه اکتبر 2023:
پیش‌بینی بارش از ۹ مهر تا ۹ آبان سال ۱۴۰۲


ماه نوامبر 2023:

پیش‌بینی بارش از ۱۰ آبان تا ۹ آذر سال ۱۴۰۲


ماه دسامبر 2023:
پیش‌بینی بارش از ۱۰ آذر تا ۱۰ دی سال ۱۴۰۲


ژانویه سال 2024:
پیش‌بینی بارش از ۱۱ دی تا ۱۱ بهمن ماه ۱۴۰۲


فوریه 2024:
پیش‌بینی بارش از ۱۲ بهمن تا ۹ اسفند سال ۱۴۰۲


مارس 2024:
پیش‌بینی بارش از ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲ تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۳


آوریل سال 2024:
پیش‌بینی بارش از ۱۲ فروردین ۱۴۰۳ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳


ماه مه سال 2024:
پیش‌بینی بارش از ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۳


ماه ژوئن 2024:
پیش‌بینی بارش از اواسط خرداد ماه تا اواسط تیرماه سال ۱۴۰۳


ماه جولای 2024:
پیش‌بینی بارش از میانه تیر تا میانه امرداد ماه سال ۱۴۰۳


ماه آگوست 2024:
پیش‌بینی بارش از نیمه امرداد ماه تا نیمه شهریور سال ۱۴۰۳


شایان ذکر است که؛ پیش‌بینی بارش برای بلند‌مدت دقت کمتری نسبت به پیش‌بینی کوتاه‌مدت (برای یک ماه آینده) در خود به‌همراه دارد و به نوعی پیش‌آگاهی محسوب شده که بر احتساب نقشه‌های دور پیوندی بنا گردیده است. از اینرو برای دقت بیشتر نقشه‌های میان‌مدت و بخصوص کوتاه‌مدت در نظر گرفته شود.

* این پست هر ماه به‌روز‌رسانی می‌شود. آخرین به‌روزرسانی: چهارشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۲


پیش‌بینی آب و هوای فصلی و بلند‌مدت. پیش‌بینی وضعیت بارش‌ها، پاییز و زمستان ۱۴۰۲. بهار و تابستان ۱۴۰۳