گالن بیست لیتری ®EM

باروری و بهسازی پایدار خاک
حمایت از موجودات خاکزی
تقویت جوانه زنی و تشکیل ریشه
تسریع فرآوری مواد آلی در کمپوست

توضیحات

شرکت امکان پذیر پارس
دارای مجوز ارگانیک (زیستی) ایران به شماره: ۱۳۹۷۱
شماره پروانه بهره برداری: ۱۰۸۱۹۴۷۹۵
شماره ثبت: ۸۴۵

آدرس: شیراز، بلوار امیرکبیر، برج صنعت، ورودی دوم، طبقه پنجم، واحد ۵۱۳
تلفن: ۰۷۱۳۸۳۸۵۲۷۰ – ۰۷۱۳۸۳۸۵۲۶۹
فکس: 07138385104
همراه: 09173205645
ایمیل: info@em-pars.com