کارگاه آنلاین فن آوری تولید کمپوست و تکنولوژی ای ام® محصولی از ژاپن و مزایا و روش کاربرد آن در کمپوست و به عنوان کود در بخش کشاورزی، با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان با تدریس همکاران ما آقایان دکتر مهدی کمالی و دکتر علی هرتمنی به شکل رایگان برای عموم برگزار شد.


بازدید همکاران ما در بخش کارشناسی از مزارعی که از محصولات شرکت استفاده می کنند


انجام پایلوت ها و مصرف ای ام® و کود مایع مرغی امکان پاور® در ذرت سوپر شیرین دشت ارژن فارس


توزیع و پخش محصولات شرکت امکان پذیر پارس؛ برندهای ای ام® و امکان پاور® در سراسر کشور


بازدید از همکارانمان در بخش نمایندگی و فروشگاه های عرضه کننده فرآورده های کشاورزی


بازدید از گاوداری پگاه مرودشت، استفاده از ای ام® جهت بهداشت و رفع بوهای نامطلوب و کمپوست


تولید ۶۰ تن کمپوست ای ام® با استفاده از خیل عظیم میکروارگانیسم های موجود در ®EM، که بالغ بر ۱۲۰ نوع و به تعداد میلیون ها در هر میلی لیتر می باشند در شهرستان فسا، باغ آقای نامدار


کمپوست سازی در شیراز با استفاده از ®EM


برداشت یونجه از مزرعه ای که در آن از محصولات شرکت امکان پذیر پارس استفاده شده بود و البته خشنودی کشاورز


ویدیو رضایت کشاورزان از ®EM و کودهای تحت برند امکان پاور®


ویدیو استفاده از کود زیستی ®EM به شکل رقیق شده با آب جهت مصرف برای پالایش خاک گلدان


در همین زمینه:


Admin

شرکت امکان پذیر پارس