در پی بازدیدهای سالانه کارشناسان سازمان بین المللی EMRO مستقر در ژاپن از نمایندگان EM در سراسر جهان جهت کنترل کیفیت، جناب آقای آسامی ضمن بازدید از کارخانه شرکت امکان پذیر پارس، دفتر مرکزی مستقر در شیراز، گفتگو و بازدید از چندین فروشگاه نمایندگی عرضه محصول و مزارعی که از محصول ارگانیک ای ام استفاده شده بود جلسه ای را نیز با عنوان کشاورزی پایدار (با تاکید بر استفاده از ای ام EM در کشاورزی) با حضور مدیران محترم اداره کشاورزی و اداره ترویج شهرستان ممسنی، همکاران محترم در نمایندگی محصول و مالکین منطقه برگزار کرد.


Admin

شرکت امکان پذیر پارس