آب

بیشتر سطح کره زمین و قسمت بزرگی از بدن ما، جانداران دیگر و گیاهان را آب تشکیل داده است. آب دارای ویژگی فیزیکی ویژه ای که به اصطلاح بی نظمی آب نامیده می شود، است و این به دلیل نسبت پیوندهای آب زیر ۴ درجه سانتیگراد است که مولکول های آب به صورت مرتب و منظم در کنار یکدیگر قرارمی گیرند و به این دلیل، فضای بیشتری را تصاحب می کند. آب یک حلال بسیار عالی است و در یک زمان درسه حالت مختلف ماده (جامد، مایع و گاز) کار پخش دما را در سیاره ما بر عهده دارد آب نه تنها یک انتقال دهنده عالی متابولیسم جانداران است، بلکه اطلاعات و تأثیرات الکترومغناطیسی را نیز انتقال می دهد.

آب و نقش پذیری 
به دلیل خاصیت دو قطبی بودن، آب همچون یک نوار ضبط صوت که نوسان صدا را ضبط و درحافظه خود نگهداری می کند، انرژی و هر نوع تشعشعات الکترو مغناطیسی را در خود ضبط می کند.

انسان و آب

چرخه منحصر بفرد آب هزاران سال وجود داشته و به خوبی کار کرده است و همیشه در بردارنده انرژی برای انسان ها، سایر جانداران و گیاهان بوده است در این صد سال گذشته، پیشرفت دانش و تکنولوژی دگرگونی های بسیار بزرگی را بوجود آورده است اتمسفر، آلوده به ذرات معلق و گازها و دود و امواج رادیواکتیو شده است. آب که بسیار سریع اطلاعات و تأثیر مواد دیگر را به خود می گیرد، در هنگام بارش ذره های بسیاری از مواد گوناگون موجود در اتمسفر را با خود به زمین می آورد و این انرژی ها و تأثیرات منفی را در تمام اکوسیستم (جنگل ها، برکه ها، دریاچه ها و دریاها) پخش می کند. این سم ها و انرژی های منفی که با باران به زمین می آیند در آب های روان و آبهای زیر زمینی نفوذ پیدا می کنند در حالیکه از پیش، زمین و آبهای روان و آبهای زیرزمینی با مواد شیمیایی و هورمون ها و باقیمانده داروها آلوده شده اند. آب لوله کشی، به خاطر فشار، قوانین طبیعی جریان را نگه نمی دارد و انرژی آب را غارت می کند. نتیجه اینکه همه ساکنان زمین از این تأثیرات انرژی منقی آب آسیب می بینند. انسان ها خود می توانند موجب تغییر این نابسامانی و چرخش آن به سوی بهبودی شوند.
EM Ceramics آب را از زهرآب ها می پالاید و به آن انرژی مثبت می دهد.

™EM Ceramics  و آب

ای ام سرامیک از پخته شدن نوعی خاک رس موجود در ژاپن به نام کیبوشی بوجود می آید.
با عمل پخته شدن تمام اطلاعات ®EM در خاک رس ضبط و نگهداری می شود. ™EM Ceramics به آب پرتوهای الکترومغناطیسی می دهد و با کمک آن آب به ساختار کلسترولی کوچکتری تبدیل می شود. و به اصطلاح آب سبک می شود و کیفیت بهتری برای نوشیدن پیدا می کند و  بدن آسانتر می تواند این آب را در سوخت و ساز سلول ها بکار گیرد. این پرتو ها، انرژی منفی را از بین می برد. و آنقدر این انرژی قوی و سودمند است که حتی ساختار بلوری آهک محلول در آب را از بین می برد و در طول شب کلر را به صورت گاز در می آورد و از آب خارج می سازند.


ویدیو از یوتیوب

دسته‌ها: مدیریت آب

Admin

شرکت امکان پذیر پارس