برگزاری کلاس ترویجی «ای ام» در استان خراسان جنوبی شهرستان سرایان، شهر ایسک در مرکز خدمات کشورزی شهر ایسک با موضوع کمپوست سازی کود دامی و تغذیه زعفران با حضور زعفران کاران و پسته کاران و انارکاران پیشرو منطقه و تعداد زیادی از کل مالکین برگزار شد.

در ابتدا کلاس با سخنرانی مدیر مرکز خدمات کشاورزی جناب آقای مهندس خزیمه آغاز گردید و سپس توسط کارشناس محترم شرکت امکان پذیر پارس؛ جناب آقای مهندس نجفی ادامه کلاس برگزار گردید. که با استقبال زیاد کشاورزان و باغداران بویژه زعفران کاران همراه بود.

در ادامه محصولات شرکت امکان پذیر پارس از جمله هیومیک اسید، کود مایع مرغی، سورفکتانت، تنظیم کننده پی اچ و آمینو اسید به کشاورزان معرفی گردید. و درپایان به پرسش های کشاورزان و باغداران پاسخ داده شد.

سپاسر فراوان از جناب آقای مهندس بنی اسد و مهندس بیهقی بابت هماهنگی جهت برگزاری کلاس.

دسته‌ها: ای ام ـ ورکشاپ

Admin

شرکت امکان پذیر پارس