این جلسه ترویجی و کارگاه در شهرستان مهرآباد یزد و با هماهنگی مدیریت محترم اداره کشاورزی جناب آقای مهندس هوشمند و بخش ترویج سرکار خانم مهندس قادری و جناب آقای مهندس رمضان پناه در سالن اداره کشاورزی شهرستان برگزار شد.

باغداران پیشرو پسته کار شهرستان در جلسه حضور داشتند و بصورت تئوری تکنولوژی ای ام (EM) توسط کارشناسان شرکت امکان پذیر پارس جناب آقای دکتر کمالی و جناب آقای مهندس طهماسبی معرفی گردید. بعد از این جلسه در کارگاهی عملی نحوه کمپوست سازی به کمک EM در باغات پسته نیز آموزش داده شد.

دسته‌ها: ای ام ـ ورکشاپ

Admin

شرکت امکان پذیر پارس