به درخواست مسئولان اداره کشاورزی استان اصفهان برنامه روز مزرعه با عنوان غنی‌سازی کود با تکنولوژی ®EM برگزار گردید و با حضور حدود ۳۰ نفر از گلخانه‌داران و باغداران منطقه برگزار شد. در ابتدای کلاس، آموزش کامل در مورد نحوه اجرای فرآیند و علل کمپوست کردن کود دامی توضیح داده شد و بعد به کمک کشاورزان فرایند کمپوست سازی به صورت عملی به میزان ده تن کود با محصول ®EM فراوری و کلیه نکات مرتبط با این فعالیت توضیح داده شد. کشاورزان با محاسبه مواد مصرفی و مقایسه با کمپوست‌های موجود در بازار به این نتیجه رسیدند که با استفاده از محلول ®EM علاوه بر کیفیت عالی کمپوست حاصل از لحاظ اقتصادی هم تقریبا نصف یا حتی یک سوم خواهد شد.

کلاس آموزشی فرآوری کودهای دامی با استفاده از روش های نوین توسط همکار ما دکتر مطلق در اداره کشاورزی استان خراسان برگزار گردید. اهداف: آشنایی با مضرات کودهای نپوسیده، آشنایی با روش های به روز دنیا، آشنایی با مزیت های کمپوست سازی و سودمندی ها و روش استفاده از ®EM در کمپوست سازی

کمپوست سازی با کمک میکروارگانیسم های سودمند ای ام®
• تسریع تجزیه مواد کمپوست • کاهش بوهای نامطبوع• سرکوب قارچ ها و عوامل بیماری زا در کمپوست • غنای بیشتر کمپوست حاصله

سایت دیگر کمپوست

عرضه ای ام® و دیگر محصولات شرکت با برند امکان پاور® در فروشگاه های نهاده کشاورزی

مصرف محلول ارگانیک ای ام® در باغات شهرستان سنگر، استان گیلان
میکروارگانیسم های موثر موجود در ®EM برای نباتات و باغ محیطی سالم در خاک و سطح برگ ایجاد می کند که این امر باعث بهبود جوانه زنی، گلدهی، رشد مطلوب میوه، تسریع رسیدن میوه و کیفیت عملکرد قوی تر درختان و گیاهان می شود.

ارائه ای ام® و دیگر محصولات شرکت با برند امکان پاور® در کشور

کمپوست سازی با کمک میکروارگانیسم های سودمند ای ام®

نارنگی پونکن با استفاده از محصولات شرکت امکان پذیر شامل ای ام® و محصولات با برند امکان پاور® ۱۳۵ کیلو میوه داده است.

توزیع محصولات شرکت امکان پذیر پارس در کشور

نتایج چشمگیر تاثیر ای ام® در محصولات گلخانه، بازدید از گلخانه آقای مظفریان شهرستان کوار، استان فارس. سه شنبه ۹ دی ۹۹

پروژه کمپوست سازی ۵۰ تنی کود دامی با کمک محلول ارگانیک ای ام® برای مصرف در باغ پسته

عرضه ای ام ®EM و دیگر محصولات شرکت امکان پذیر پارس با برند امکان پاور® در فروشگاه های نهاده کشاورزی کشور

آوین جان زیبا؛ دختر همکارمان در فروشگاه و نمایندگی شهرستان پاسارگاد، استان فارس. ❤️

نتایج چشمگیر محلول ارگانیک ای ام® به همراه دیگر محصولات شرکت با برند امکان پاور® بر سرسبزی و ثمر دهی درختان لایم کوات (تپورنج). باغ اقای تربیت در شهرستان جویبار

کمپوست سازی با ده تن کود دامی، دو گالن ای ام® و ۱۵۰ کیلوگرم اوره

عکس نخست؛ درخت لیمویی که بخاطر سرمازدگی رو به زوال بود.
عکس دوم؛ همان درخت دو هفته بعد از تغذیه با ای ام® و هیومیک اسید امکان پاور®
عکس سوم؛ پس از ۸ ماه استفاده از ای ام® همراه با محصولات امکان پاور®

مصرف ای ام® و دیگر محصولات شرکت با برند امکان پاور® در گلخانه ها

جلسه آشنایی با تکنولوژی ای ام® و کمپوست سازی در سالن مدیریت اداره کشاورزی، خراسان

تولید کمپوست با کمک میکروارگانیسم های موجود در محلول ای ام®

کمپوست‌سازی با محلول ®EM در باغ کیوی آقای رحیمی‌پور (استان گیلان، رستم‌آباد)

کلاس آموزشی با حضور ۳۰ نفر از گلخانه‌داران و باغداران برگزار گردید. در ابتدای کلاس، آموزش کامل در مورد نحوه اجرای فرایند و علل کمپوست کردن کود توضیح داده شد و بعد به کمک کشاورزان فرایند به صورت عملی ده تن کود با محصول ®EM فراوری و کلیه نکات مرتبط با این فعالیت توضیح داده شد.
کشاورزان بر هزینه‌های اجرا این چنین طرح هایی تاکید داشتند که با محاسبه مواد مصرفی در مقایسه با کمپوست‌های موجود در بازار به این نتیجه رسیدند که علاوه بر کیفیت عالی کمپوست حاصل با کمک محلول ای ام® از لحاظ اقتصادی هم هزینه ها تقریبا به نصف یا حتی یک سوم خواهد رسید.
نکته قابل ذکر اینکه بعضی از کشاورزان از کاربرد مواد شیمیایی و مضرات آن صحبت کردند و برای آنها مشخص شد که کاربرد ای ام تکنولوژی®‌ این مشکلات را هم حل خواهد کرد.

سایت دیگر کمپوست

عرضه ای ام® و دیگر محصولات شرکت امکان پزیر پارس با برند امکان پاور® در فروشگاه های شهرهای مختلف کشور

سایت کمپوست با محلول ارگانیک ای ام®

سایت کمپوست سازی

تهیه کمپوست با کود دامی در باغ آقای احمد ذبیحی در شهرستان نورآباد ممسنی شهر خومه زار و روستای رازیانه کاری برای افزودن مواد آلی خاک جهت استفاده در چالکود و شیار کود در اواسط برج ۱۱ در مرکبات با استفاده از تکنولوژی (®EM ) امرو ژاپن انجام شد.

در این کمپوست سازی ابتدا رطوبت حدود ۴۰ – ۶۰ درصد به کود دامی داده شد سپس به ازای هر تن حدود ۷ لیتر ای ام و ۱۰ کیلوگرم اوره استفاده گردید و بعد از محلول پاشی ®EM بر روی کود دامی پلاستیک بر روی کود کشیده شد تا شرایط برای میکروارگانیسم های غیر هوازی ای ام® مهیا شود.

تهیه کمپوست برای استفاده در باغ انار در جهت افزودن مواد غذایی و تامین مواد آلی خاک با استفاده از تکنولوژی امروز ژاپن محصول ای ام® انجام شد

در این سایت کمپوست سازی ۴۰ تنی تقریبا به ازای هر تن کود گاوی ۵ لیتر ای ام® و ۱۵-۲۰ کیلوگرم اوره استفاده شد.

بازدید از همکارانمان در فروشگاه های نهاده های کشاورزی

💐 پیوندتان مبارک! 💐

دسته‌ها: ای ام ـ ورکشاپ

Admin

شرکت امکان پذیر پارس