سورفکتانت

توضیحات

سورفکتانت‌ (ماده فعال سطحی Surfactant) در بطری های نیم و یک لیتری