محلول پروبیوتیک EM در سیلاژ

به راحتی می توان روی مزایای شگفت انگیز EM که به عنوان تلقیح خاک و گیاه استفاده می شود تمرکز کرد و فراموش کرد که دارای مصارف بسیار دیگری است که این تکنولوژی شگفت انگیز می تواند در عرصه های محیط زیست، دامپروی و یا خانه نیزمفید باشد. استفاده از ادامه مطلب…