برنامه کامل تغذیه گندم و جو

راهنمای جامع مصرف کود گندم و جو با هدف افزایش عملکردمیزان بذر مورد استفاده بسته به کاربرد کمبینات یا بذرکار متفاوت است: با کمبینات حدود ۲۰۰ کیلو و با بذرکار خطی حدود ۱۲۰ کیلو.برای بذر هم از بذرمال نیتروکسین به ازای هر ۵۰ کیلوگرم بذر یک لیتر یا سوپرنیتروپالس به ادامه مطلب…

کمپوست

فرآوری کمپوست با استفاده از تکنولوژی ای ام® افزایش سرعت فرآیند کمپوست ارتقاء جمعیت و تنوع میکروبی موجود در کمپوست انرژی بالاتر کمپوست بالا بردن ارزش تغذیه ای مواد مغذی در کمپوست برای گیاهان و درختان تخمیر بجای تجزیه کاهش هزینه های تولید ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﺳﺎزی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از؛ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﮐﻨﺘﺮل ادامه مطلب…

بهترین کود شیمیایی برای رشد سریع گیاهان و درختان کدام است؟

معرفی انواع کود برای رشد سریع گیاهان و درختان برای اینکه گیاه بتواند در سریع ترین زمان رشد کند باید عناصر مورد نیاز آن را به طور کامل در اختیارش قرار دهیم، این عناصر عبارتند از: ماکروها (درشت مغذی ): کربن، نیتروژن، هیدروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، گوگرد میکروها (ریز ادامه مطلب…