مواد مورد نیاز:

کود حیوانی: ۶۰ درصد
مواد آلی (ترکیبی از کاه، برگ، ساقه های کاملا خرد شده و غیرو): ۳۵ درصد
خاک: ۵ درصد.


روش تولید

نخست مواد آلی، کود حیوانی و خاک کاملا مخلوط گردد.
همزمان با مخلوط کردن این مواد، ®EM با آب به نسبت ۱ به ۱۰ تا ۱ به ۱۰۰ (میزان آب بستگی به به رطوبت توده دارد) رقیق و بر تمام نقاط توده محلول پاشی شود.
میزان ®EM مصرفی در هر متر مکعب از توده حدود ۱ لیتر می باشد.

در آخر پس از رساندن رطوبت توده به ۳۵ تا ۴۰ درصد، عمل تخمیر را آغاز می کنیم. این کمپوست در بهار تا پائیز پس از 6 هفته و در زمستان پس از حداقل ۸ هفته آماده می گردد.


توجه:

 •  مواد بایست تا حد ممکن خرد و ریز شوند.
 • هر چه مواد مصرفی در توده متنوع تر باشند نتیجه و بازدهی محصول بهتر خواهد بود.
 • از زباله های آشپزخانه (مانند اضافه های خوراکی، میوه و پوست میوه ها، اضافه های سبزیجات) نیز در توده استفاده شود
 • لطفا دقت شود که از موادی که جانوران موذی را بخود جذب می کنند، استفاده نشود.
 • نسبت کربن به نیتروژن باید ۳۰ به ۱ باشد.
 • در صورت عدم استفاده از خاک، نسبت مواد مصرفی در توده به شکل ۶۵ درصد کود حیوانی و ۳۵ درصد مواد آلی (شامل برگ، کاه، چمن و…) انجام می گیرد.
 • اگر رطوبت توده کمتر از ۳۵ درصد باشد عمل کمپوست بسیار دیرتر انجام گرفته و اگر رطوبت بیشتر از ۴۵ درصد است سبب فساد کمپوست می گردد.
 • اگر در هفته های پس از استارت کمپوست و تخمیر نیاز به زیر و رو شدن توده بود (مثلا رطوبت بیش از ۴۵ درصد توده) در هر بار زیر و رو شدن دوباره برای هر متر مکعب توده ۱۰۰ میلی لیتر ®EM با ۱۰ برابر آب رقیق و محلول پاشی شود.
 • میزان مصرف ®EM برای همه روش های دیگر کمپوست (صنعتی، پشته ای، کپه ای و غیرو) نیز مشابه و به میزان ۱ لیتر ®EM در هر متر مکعب مواد توده می باشد.

مزایای کمپوست

برای تقویت خاک، حمایت از موجودات ریز خاکزی و برای تغذیه زمین و بهسازی خاک استفاده می شود. در این روش با تخمیر موجودات غیرهوازی، متابولیسمی همچون ویتامین ها، آنزیم ها و مواد انرژی زای طبیعی پدیدار شده که ارزش غذایی کود برای گیاه را بالا برده و سبب برانگیخته شدن چشمگیر رشد می گردد.


سودمندی ها در یک نگاه:

 • پشتیبانی و ترغیب جانداران خاک زی (میکرو و ماکرو)
 • حفظ ساختار خاک
 •  تقویت زمین و بنای هوموس Humus
 • رساندن مواد مغذی به گیاه
 • کاهش تبخیر آب به دلیل اسفنجی ساختن خاک (میزان تبخیر آب در کشور ما سه برابر میانگین جهان است)
 • پخش آب و هوا در خاک
 • کاهش گرمای زیاد از حد خاک
 • دستیابی به حداکثر سیستم ایمنی و مقاومت زمین و در نتیجه گیاه در برابر آفات
 • جلوگیری از فشردگی خاک
 • پخش آب و جلوگیری از بروز سیلاب ها کمپوست حاصل شده به این روش بُکاشی نامیده می شود که واژه ای ژاپنی بوده و به معنی «دگرگونی زباله‌های زیستی و ساختن فرآورده‌ای کارآ و سودمند از آن» می باشد.
دسته‌ها: کمپوست در مزرعه

Admin

شرکت امکان پذیر پارس